Ukázková nastavení

V rámci procesu rezervace a následné aktivace rezervační stránky je, mimo jiné, možné zvolit, zda se má aplikovat některé z ukázkových nastavení. Volba konkrétního ukázkového nastavení může být vhodná především tehdy, když víte, k jakému účelu budete rezervační systém používat. Při zovlení ukázkového nastavení se vytvoří zdroje, termíny, upraví se nastavení rezervační stránky a vytvoří se ukázkové rezervace. Ukázková nastavení mohou sloužit nejen k lepšímu seznámení se systémem, ale také k ještě rychlejšímu zahájení provozu a přijímání skutečných rezervací. Níže uvedený popis uvádí přehled konkrétních nastavení, které se při výběru dané ukázky aplikují.

Ukázková nastavení slouží jako ilustrace možností nastavení systému a případně jako pomocník pro začátek používání rezrevačního systému. Nejedná se o nastavení, které je jakýmkoliv způsobem závazné či formálně správné ve smyslu nabízených služeb.

COVID testování či vakcinace

Toto ukázkové nastavení je inspirováno situací, kdy je potřeba organizovat velké množství aktivit (testování, vakcinace, apod.), a to s využitím krátkých časových intervalů.

Prvním krokem je vytvoření zdrojů, které jsou následně použity pro filtrování nabídky termínů, a to formou rozcestníku. Konkrétně se jedná o zdroje typu Služba: Antigenní testování a Test na protilátky.

Základem nabídky rezervací je termín typu Interval , který je zde použit ve dvou situacích s rozdílným nastavením parametrů. Antigenní testování je nastaveno jako 5 minutový interval s kapacitou 10 osob na jeden časový slot. Test na protilátky je pak nastaven jako 10 minutový interval s kapacitou pouze 2 osob. Mimo to je u termínu pro testování protilátek využito také nastavení ceny, tj. rezervovaná služba není zdarma. Problematika on-line plateb není v ukázce řešena a vyžaduje konkrétní nastavení a propojení s platební bránou.

Důležitou funkcionalitou v rámci tohoto ukázkového scénáře jsou vlastní rezervační formuláře . Díky nim je velmi snadné rozšířit standardní rezervační formulář o položky potřebné pro upřesnění informací o testované osobě příp. pro navazující vykazování proběhlých rezervací. V ukázce jsou vytvořeny dva formuláře, a to samostatně pro oba typy termínů. Formulář pro antigenní testování obsahuje více položek potřebných pro identifikaci testované osoby, a to včetně výběru zdravotní pojišťovny nebo zadání rodného čísla (čísla pojištěnce), a to včetně ověření správnosti. Formulář pro testování na protilátky slouží spíše pro dolnění statistických údajů.

V rámci nastavení rezervační stránky je pak zvolen režim, kdy je nejprve zobrazen rozcestník, díky čemuž si návštěvník nejprve musí vybrat, o jakou službu má zájem. Samotné zobrazení nabídky termínů k rezervaci je pak nastveno tak, že návštěvník má možnost stránkovat po týdnech a není mu zobrazen celkový přehledový kalednář, ten v tomto případě není příliš efektivní. Konkrétně se jedná o nastavení způsobu zobrazení rezervační stránky na "seznam - 7 nadcházejících dní", povolení stránkování a zobrazení termínů jako kalendáře.

Z pohledu vytváření samotných rezervací je nastaveno, že jsou vyžadovány údaje jako je jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka. V systému je povoleno vytvářet rezervace i pro neregistrované uživatele, nicméně je umožněna i registrace a přihlášení, což lze samozřejmě změnit. V rámci rozšířeného nastavení je aktivována funkce, kdy se pro každou rezervaci generuje také QR kód pro následné odbavování pomocí mobilní aplikace. Na rezervační stránce je přednastaven také ilustrační text, který upravte dle svých konkrétních potřeb.

Poslední část ukázkového nastavení pak upravuje časy v rámci obecného nastavení, které ovlivňují to, kdy je možné rezervace vytvářet či stornovat. Konkrétně je nastavení takové, že rezervaci je možné vytvořit nejdříve týden předem (před termínem konkrétního testování) a nejpozději hodinu předem, pokud je samozřejmě volné místo. Stornovat lze rezervace nejpozději jeden den před objednaným termínem testování.

Pronájem tenisových kurtů

Sportoviště nabízí zpravidla rezervace kurtů v pravidelných časových intervalech, kde si zákazník volí konkrétní čas. Tato ukázka je poměrně široce aplikovatelná pro nejrůznější druhy pronájmů nejen sportovišť, ale také celých prostor nebo dokonce specifických předmětů.

Základem termínu jsou zdroje , které lze nastavit předem nebo také v průběhu sestavování termínu. V tomto případě jsou zde dva zdroje služby (tenis a tenis s trenérem). Tato služba se následně větví do dalších dvou zdrojů místa (kurt č. 1 a kurt č. 2). Posledním zdrojem je zaměstnanec vystupující v roli trenéra.

Pro pronájmy sportovišť je charakteristický časový typ termínu, zde je konkrétně zvolen termín typu Interval . Aby bylo možné nabízet pronájem kurtu za nižší cenu v čase 8-15 hod, jsou zde vytvořeny dva termíny, které se liší pouze svým obdobím a cenou. Ve výsledku se na rezervační stránce oba termíny jeví jako jeden a cena rezervace se odvíjí od vybraného času rezervace. Kromě termínu pro rezervaci jednotlivých kurtů je zde připraven také termín pro rezervaci kurtu s trenérem. V tuto chvíli zde může vzniknout kolize v případě, že si zákazník rezervuje pouze kurt, a navíc se objeví zájemce o lekci s trenérem. Tento problém rezervační systém řeší nastavením hlídání kolizí na zdroj, který je ve střetu zájmů a tím je právě tenisový kurt.

Výchozí rezervační formulář vyžaduje základní informace od zákazníka nezbytné pro vytvoření rezervace, nicméně zde došlo k rozšíření formuláře o vlastní pole s cílem nabídnout zákazníkovi možnost zapůjčení potřebného příslušenství. Tato situace byla jednoduše vyřešena přidáním zaškrtávacího pole, které je doplněno o výběr z možností s cenou pro zadní konkrétního počtu zapůjčených tenisových raket.

Četnost termínů je poměrně vysoká a pro zobrazení maximálního množství termínů je zvolen způsob zobrazení termínů do kalendáře, a to navíc pro celý týden. Zákazníkovi se tak nabízí pohled na obsazenost termínu napříč celým týdnem a je tedy větší pravděpodobnost, že naleznete volný vyhovující termín.

Kulturní akce

Kulturní akce jsou typicky jednorázové a lze k nim přistupovat různě. V této ukázce jsou nastaveny dvě varianty termínu, ty se liší svým typem a také postupem nastavení. Prvním termínem je koncertní akce, který se vyznačuje omezením konkrétní kapacity a případně odlišnými cenovými variantami. Druhá varianta v podobě plesu již pracuje s konkrétní mapou sedadel určených k rezervaci.

Každý termín se váže na zdroje , zde konkrétně se tedy jedná o městský park pro koncert a kulturní dům v případě plesu. Pro akce, kde se rezervuje pouze samotný vstup bez konkrétního místa, je vhodný termín typu Celý jeden termín , který má pevně daný svůj začátek a konec. Vzhledem k tomu, že kromě základního vstupného může existovat také zlevněná varianta pro studenty, jsou zde nastaveny dvě cenové varianty, ze kterých si zákazník volí. Před definicí termínu pro maškarní ples, je nutné sestavit navíc také mapu sedadel reprezentující organizaci jednotlivých stolů tak, aby měl zákazník jasnou představu o pozici konkrétního rezervovaného místa. Každou židli či sedadlo je nutné přiřadit do kategorie, které pak v rámci termínu umožňují definovat odlišné ceny. Rezervační systém umožňuje provádět také on-line platby a zákazník si tak svou vstupenku nemusí pouze rezervovat, ale může si ji přímo zakoupit.

V rámci rozšířeného nastavení je aktivována funkce, která pro každou rezervaci generuje také QR kód pro následné odbavování pomocí mobilní aplikace. Potvrzení o rezervaci má definovanou jakousi výchozí podobu shrnující základní informace o rezervaci, nicméně je možné si vzhled vstupenky přizpůsobit a doplnit například vlastní grafické prvky.

Vzhledem k předpokládané nízké četnosti termínů je nastaven způsob zobrazení rezervační stránky na seznam, kde se jednoduše a přehledně zobrazí výčet akcí určených k rezervaci. Zákazník je zbaven povinnosti složitě vyhledávat v kalendáři a prostřednictvím seznamu tak může ihned přikročit k výběru termínu.

Půjčovna obytných vozů a karavanů

Existují specifické případy, kdy se rezervace nemusí nutně týkat pouze služeb nebo míst, ale také konkrétních předmětů, které jsou samy zdrojem rezervace. V těchto případech je vhodné soustředit se na časové typy termínů. V této ukázce je realizována vícedenní půjčovna obytných vozů a karavanů.

Pro každý obytný vůz či karavan je vytvořen zdroj s odpovídajícím popisem, a to i pro zobrazení v rozcestníku, kde probíhá výběr termínu tedy konkrétního předmětu. Před vytvořením rezervace je nutné získat od zákazníka souhlas se složením vratné kauce a pro tyto účely se hodí vytvořit vlastní rezervační formulář s povinným zaškrtávacím polem. Do názvu takového pole lze vložit také url odkaz na obchodí podmínky. Rezervační formulář je přiřazen pro každý termín v rámci svého nastavení, ale je možné nastavit takový formulář také globálně, ten je aplikován pro každý termín automaticky.

Rezervace může začít kterýkoliv den, proto stačí vytvořit pro každý obytný vůz nebo karavan jeden termín s denním opakováním. Zapůjčení se provádí na úrovni dní, a proto je zde zvolen Vícedenní typ termínu , který má nastaven limit délky rezervace. Každá vytvořená rezervace musí být dlouhá alespoň 3 dny a nejvíce 21 dní, navíc je zde specifikován také konkrétní čas pro začátek a konec rezervace, který je skryt. Cena je definována pevně, nicméně je možné využít takzvaných podmíněných cen, které dávají možnost nabízet nižší cenu pro delší rezervace nebo naopak cenu vyšší pro rezervace kratšího charakteru.

Dříve než se zákazník pokusí vytvořit rezervaci, musí se zaregistrovat. Registrační formulář je možné doplnit o další datové položky a nastavit například povinná pole pro získání kompletní informace o zákazníkovi. V této ukázce je kromě jména a kontaktních údajů vyžadována také adresa, pohlaví a datum narození. Jedná se o parametry, které jsou v detailu zákazníka již zavedeny, ale nejsou povinné. Toto nastavení umožňuje vytvářet kompletní profil zákazníka. Jistou alternativou zde může být také vlastní rezervační formulář.

Na rezervační stránce je nastaven úvodní rozcestník , zákazník tak na první pohled získá přehled o všech nabízených obytných vozech a karavanech, které jsou v nabídce. U vícedenních rezervací je zřejmé, že rezervace budou zákazníci provádět nejdříve od následujícího dne, takže nastavení výchozího dne v kalendáři se od tohoto předpokladu odvíjí. Krajní termín pro storno rezervace je nastaven na týden před začátkem termínu.