Termíny a jejich nastavení

V této části je popsáno několik typických nastavení termínů dle oborů podnikání a nabízených služeb. Víme, že každému uživateli se může hodit něco jiného, a proto systém umožňuje celou řadu nastavení. Základním krokem zůstane vždy jistá představa o fungování Vašeho podnikání a o tom, jak své služby chcete nabízet. Připravili jsme pro Vás několik typických termínů z pohledu vlastního nastavení v administraci. Zároveň se můžete podívat, jak daný termín uvidí Váš koncový uživatel.

Termíny mají svůj význam pouze v přítomnosti a budoucnosti. Termíny v minulosti nejsou pro funkčnost systému relevantní a systém již proběhlé termíny po určitě době zahazuje! Pokud pracujete s termíny nepravidelně a s časovým odstupem, doporučujeme používat Šablony termínů, kde si můžete nastavit a uložit vše potřebné pro bezproblémové vytváření samotných termínů.

Rezervační systém nabízí několik typů rezervací. Nabízí se tři hlavní skupiny provedení rezervace, podle kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější. Pokud si zákazník má volit čas, po který bude čerpat vaši službu, je vhodný typ interval nebo libovolný čas. U jiných termínů je zase důležité ošetřit, aby v jednu chvíli nepřišlo více zákazníků, než je možné obsloužit, chceme tedy omezit kapacitu zákazníků, a pro takovéto rezervace by měl uživatel vybírat mezi typem celý jeden termín případně celá sekvence. Konečně přichází způsob, jenž umožní zákazníkovi rezervovat si z mapy sedadel (nejen), konkrétní místo.

Rezervace v čase

Interval Libovolný čas Vícedenní

Rezervace většího počtu účastníků

Celý jeden termín Celá sekvence Poukaz

Rezervace konkrétních míst

Místenky / Sedadla

U jednotlivých typů termínů/rezervací jsou uvedeny příkladné ukázky s ilustracemi. V levé části obrázku je vždy nastavení, které provede administrátor systému při založení nového termínu či editaci stávajícího. V pravé části je pak pohled na výslednou webovou stránku určenou pro koncové uživatele.

Mimo správné volby typu termínu a nastavení jeho parametrů, je důležité také to, v jakém zobrazení nabídku termínů zákazníci uvidí a samozřejmě také další nastavení ovlivňující vzhled a chování rezervační stránky.

Jako jeden z prvních kroků při používání systému je důležité porozumění základním pojmům a souvislostem: Termín, zdroj, rezervace, atd. Připravili jsme úvodní elektronickou příručku pro seznámení se s konceptem fungování rezervačního systému reenio.

Stáhnout PDF "Začínáme ..."