Na co je dobré myslet

S provozováním a používáním jakéhokoliv informačního systému je potřeba myslet i na určité formality, které jsou s takovýmto provozem spojené. Především se jedná o vazbu na koncové zákazníky, pravidla při využívání Vašich služeb a legislativní požadavky kladené na ochranu dat a provoz webových aplikací. Tato pravidla a formální náležitosti však překračují hranici internetu a měly by být zajištěny i v rámci standardních obchodních vztahů a vazeb.