Nastavení systému

Aby rezervační systém mohl korektně fungovat a pomáhat při podnikání, je potřeba jej nastavit tak, aby jeho chování odpovídalo konkrétnímu podnikání a možnostem při zpracování rezervací. Stejně jako u jiných systému podobného rozsahu, typicky u e-shopů, je potřeba především prvotní konfiguraci věnovat pozornost.

Doporučujeme si důkladně promyslet, co a jak budete rezervovat, jaké využijete možnosti systému a případně, jak upravíte svůj model podnikání s ohledem na přínosy rezervačního systému.

Pro úvodní seznámení, a jako pomoc při zahájení používání rezervačního systému, jsme připravili jednoduché elektronické publikace. Ty se snaží poukázat na důležité faktory při rozhodování a nastavování parametrů vašeho rezervačního systému.

Stáhnout PDF "Začínáme ..."

Stáhnout PDF "Jedeme naplno"

Stáhnout PDF "Podnikejte moderně"