Vícedenní

Vícedenní termín umožňuje rezervovat jeden či více po sobě jdoucích dní. Díky nastavení vícedenních termínů s různými parametry na různé dny (v rámci nastavení opakování) můžete specifikovat např. různé ceny pro využití daných služeb. Systém automaticky umí spojovat nabídku termínů, které na sebe navazují a využívají stejné zdroje.

Vhodný pro ubytování, pronájmy prostor, pronájmy vozidel, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Ubytování, ...

Typickým příkladem pro tento typ rezervace jsou ubytovací služby. Pro představu máme hotel, který má různé typy pokojů a rezervace je vytvořena vždy na celý pokoj. V tomto případě se účtuje cena za noc, což je nutné zohlednit při nastavení konkrétního termínu. Zde naleznete položku, která umožní definovat způsob výpočtu ceny za celkovou rezervaci. Má-li být cena účtována za noc, musí být minimální délka rezervace 2 dny. V nastavení můžete zohlednit i samotný provoz ubytovacího zařízení, kdy ubytování začíná např. ve 14:00 a do 10:00 musí hosté pokoj vyklidit. Systém automaticky umí napojovat termíny, které na sebe navazují a využívaj stejné zdroje - díky tomu můžete mít nastaveny např. jiné ceny pro ubytování o víkendu. Pro informace ke konkrétní rezervaci se vždy využívají informace z toho termínu, který je v rezervaci jako první den!

Flexibilita nastavení má svá pravidla, které je nutné dodržovat, aby termíny byly provázány korektně. Důvodem potřeby propojení více termínu je nejčastěji rozdílná cena, nicméně v případě použití cenové kategorie je nutné zohlednit danou cenovou kategorii ve všech termínech, které chceme propojovat. Přestože propojujeme více termínů, ve výsledku by tyto termíny měly mít velkou část nastavení stejnou, například i způsob účtování ceny. Časové parametry jako je délka rezervace a nastavení v sekci "Kdy?" se mohou lišit, nastavení je pak vybráno podle dne začátku rezervace. Tento den jednoznačně určí, které nastavení z termínů bude uplatněno, proto je třeba každou změnu pečlivě promyslet.

Půjčovna, ...

Vícedenní typ termínu je hojně využíván také v případě půjčoven nejrůznějšího druhu. Pokud chcete nabídnout zákazníkovi rezervace charakteristické pevnou délkou na úrovni dní, stačí správně provázat nastavení dvou termínů. Nastavení obou termínů je do jisté míry velice podobné, a proto je vhodné předem definovat šablonu termínu, aby byl celý proces rychlejší. Nastavení se rozchází pouze v sekci "Kdy?". Následující ukázka znázorňuje nastavení termínu pro zapůjčení elektrokola na týden a to konkrétně od pátku (velmi podobné nastavení by mohlo být uplatněno v případě nastavení víkendového zapůjčení). Jako první se nastaví termín pouze pro každý pátek, kdy rezervace může začínat, a následně se omezí délka rezervace na 7 dní.

Aby bylo možné vytvářet rezervaci na celý týden, je nutné výše uvedený termín doplnit také o termín definovaný pro zbylé dny v týdnu. Časové údaje zde zůstanou téměř totožné, nicméně je třeba nastavit období těchto dní tak, aby zde rezervace mohly pouze končit nikoliv začínat. Prolnutí těchto dvou termínů poskytuje zákazníkovi nabídku na rezervaci týdenního zapůjčení elektrokola a to konkrétně od pátku.

V případě většího množství podobných nabídek (týdenní, víkendová,...), které budou realizovány oddělenými termíny, se využívá také nastavení hlídání kolizí, aby nedocházelo k rezervacím ve stejný čas. Kolize však nelze hlídat na úrovni kapacity. Pokud by nabídka měla zahrnovat několik elektrokol, bylo by nezbytné pro každé kolo vytvořit samostatný zdroj a na konkrétním zdroji následně nastavit hlídání kolizí.