Vícedenní

Pokud potřebujete rezervovat nejen v rámci časů jednoho dne, ale na dobu trvající více dní najednou, je nejvhodnější tento typ termínu. Pro nabídku služeb, jako je typicky ubytování či pronájem, umožňuje tento typ termínu vytváření takových rezervací, které neřeší konkrétní hodiny, ale přímo jednotlivé dny. Zákazník si tak rezervuje dané služby/zdroje na více dní najednou.

Díky nastavení vícedenních termínů s různými parametry na různé dny (v rámci nastavení opakování) můžete specifikovat např. různé ceny pro využití daných služeb. Systém automaticky umí spojovat nabídku termínů, které na sebe navazují a využívají stejné zdroje.

Vhodný pro ubytování, pronájmy prostor, pronájmy vozidel, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Ubytování, ...

Typickým příkladem pro tento typ rezervace jsou ubytovací služby. Pro představu máme hotel, který má různé typy pokojů a rezervace je vytvořena vždy na celý pokoj. V tomto případě se účtuje cena za noc, což je nutné zohlednit při nastavení konkrétního termínu. Zde naleznete položku, která umožní definovat způsob výpočtu ceny za celkovou rezervaci. Má-li být cena účtována za noc, musí být minimální délka rezervace 2 dny. V nastavení můžete zohlednit i samotný provoz ubytovacího zařízení, kdy ubytování začíná např. ve 14:00 a do 10:00 musí hosté pokoj vyklidit. Systém automaticky umí napojovat termíny, které na sebe navazují a využívaj stejné zdroje - díky tomu můžete mít nastaveny např. jiné ceny pro ubytování o víkendu. Pro informace ke konkrétní rezervaci se vždy využívají informace z toho termínu, který je v rezervaci jako první den!

Flexibilita nastavení má svá pravidla, které je nutné dodržovat, aby termíny byly provázány korektně. Důvodem potřeby propojení více termínu je nejčastěji rozdílná cena, nicméně v případě použití cenové kategorie je nutné zohlednit danou cenovou kategorii ve všech termínech, které chceme propojovat. Přestože propojujeme více termínů, ve výsledku by tyto termíny měly mít velkou část nastavení stejnou, například i způsob účtování ceny. Časové parametry jako je délka rezervace a nastavení v sekci "Kdy? se mohou lišit, nastavení je pak vybráno podle dne začátku rezervace. Tento den jednoznačně určí, které nastavení z termínů bude uplatněno, proto je třeba každou změnu pečlivě promyslet.