Vlastní zprávy

Upozornění, která systém rozesílá automaticky mají pevně danou strukturu. V případě, že chcete automatizovaně komunikovat se zákazníky s využitím vlastního obsahu, je možné využít právě funkcionalitu tzv. vlastních zpráv.

Nastavení - Vlastní zprávy

Vlastní zprávy nenahrazují systémové upozorňovací e-maily, které zahrnují důležité informace o samotné rezervaci, ale na druhou stranu je možné s jejich obsahem pracovat zcela podle potřeb. Vlastní zprávy a jejich rozesílání je vhodné v situacích, kdy potřebujete získat zpětnou vazbu pomocí dotazníků spokojenosti nebo automatizovaně rozeslat e-maily obsahující marketingová sdělení, nabídku dalších služeb, instrukce k využití rezervace, akční nabídky na míru, upozornění na neuhrazení rezervace, atd.

Vlastní zprávy jsou tedy nástrojem, který umožňuje efektivně pracovat a komunikovat se zákazníky v různých momentech rezervačního procesu, a to pomocí různých komunikačních kanálů (e-mail, SMS nebo SmartEmailing kampaň). Odeslání vlastní zprávy je vždy vyvolána nějakou událostí v čase. Např. jakmile jejich rezervace skončí, je možné rozesílat zákazníkům dotazník spokojenosti nebo nabídku s dalšími termíny.

Rozesílání vlastních zpráv může být nastaveno v závislosti na události, která je přímo spojená s rezervací a příslušným okamžikem v čase. Události mohou být buď automatické, nebo naopak závislé na změně stavu rezervace, která musí být provedena manuálně v administraci, případně prostřednictvím mobilní aplikace přímo na místě. Automatické události nepotřebují žádný krok ze strany administrace. Konkrétně se jedná o události jako je vytvoření rezervace a následně konec rezervovaného termínu, který se automaticky vyhodnotí na základě času rezervace. Změna stavu konkrétní rezervace má pouze informační charakter (potvrzená, proběhlá, apod.), a proto není možné spoléhat na změny těchto stavu, které rezervační systém automaticky neprovádí. Konec rezervovaného termínu tedy není totéž jako změna stavu rezervace na proběhlá, která může být provedena manuálně dříve či později. Pokud tedy v administraci nezměníte stav rezervace, příslušná vlastní zpráva nebude odeslána.

Vlastní zprávy jsou vždy navázány na konkrétní termíny (okamžik v čase), tj. jejich aktivace a odeslání vždy vychází z rezervačního procesu konkrétních termínů. Propojení vlastních zpráv s termíny (a následně rezervacemi) je realizováno prostřednictvím skupin zpráv. V první řadě tedy vytvoříte skupinu, kterou následně budete přiřazovat konkrétnímu termínu (v sekci "Rozšířená nastavení"). Jedna skupina zpráv může obsahovat více vlastních zpráv v reakci na různé události. Také je možné vytvořit více vlastních zpráv v reakci na jednu událost, ovšem s různými šablonami pro e-mail nebo textem pro SMS. Termínu však můžete přiřadit nejvýše jednu takovou skupinu.