Místenky a sedadla

Termín typu Místenky/sedadla umožňuje rezervaci vždy jen na celý termín (od - do). U termínu se navíc definuje mapa sedadel/míst, které si zákazník nůže konkrétně rezervovat.

Cena se u tohoto typu rezervací přiděluje konkrétním kategoriím. V rámci kategorií již nelze definovat více cenových variant. V rozšířeném nastavení termínu je možné povolit také generování rezervačního kódu pro každé sedadlo, díky zaškrtnutí této možnosti se vygenerovaná vstupenka s kódem doplní o konkrétní číslo řady a sedadla nebo stolu.

Vhodný pro koncerty, plesy, divadlo, kino, restaurace, různá setkání, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Koncert, ...

Uživatel si může sám vytvořit mapu koncertního sálu a navíc může také nastavit různé cenové kategorie podle potřeby. Pro každou cenovou kategorii lze ještě dále definovat konkrétní cenové varianty například pro zvýhodněné vstupy. Zákazníkovi je umožněn výběr z mapy uspořádání prostoru koncertního sálu.

Tančírna, ples, ...

Při vytváření mapy uspořádání sedadel pro koncertní akci, jako tomu bylo v předešlém případě, je vhodné při vytváření mapy sedadel využívat sekce, ovšem je možné mapu uspořádání vytvořit také pomocí skupiny stolů. V následující ukázce tedy můžete vidět, jak vypadá příkladné vytvoření mapy pomocí skupiny stolů, u nichž je možné nastavit si tvar stolu a určit počet židlí.

Mapa rozmístění sedadel a stolů

Pro akce jako jsou plesy nebo koncerty je vhodné nabízet zákazníkům mapu sedadel, ze kterých si budou moci vybírat. Ještě před vytvořením samotného termínu je tak třeba vytvořit zdroj a připravit si mapu rozmístění sedadel/stolů, která se zobrazí zákazníkům.

Zdroje - Mapy sedadel

Vytváření samotného termínu pak zahrnuje nastavení důležitých informací týkající se této akce. Uživatel nesmí zapomenout, že v sekci rezervované zdroje musí být nastaven aspoň jeden zdroj, kterým nejčastěji bývá místo konání. Jakmile uživatel vybere právě jednu z šablon map, zobrazí se názvy jednotlivých kategorií, ke kterým pak bude možné přiřadit cenu.

Jakmile je u termínu jednou přiřazena a uložena mapa, vzniká kopie mapy ze šablony a dále je již tato mapa provázána pouze s daným termínem a je na šabloně nezávislá! Změny v šabloně se v termínu neprojeví, je nutné editovat přímo mapu v daném termínu!

Vytvoření mapy

V záložce zdrojů zvolte šablony map sedadel a vytvořte novou mapu. Při editaci sedadel můžete používat stůl nebo sekci. Sekce vytvoří řady sedadel (typické pro koncertní akce). Při vytváření sekce je možné přejmenovat sedadla nebo i celé řady, využít funkci zaoblení a nastavit kategorie pro jednotlivá místa. Kategorie slouží především k cenovému odlišení jednotlivých sedadel či celých řad. Při vytváření termínu se po nahrání mapy sedadel zobrazí názvy jednotlivých kategorií a uživatel bude moci nastavit každé kategorii cenu.

Druhou možností je vytvářet mapu jednotlivých stolů, u nichž uživatel může nastavit jeden ze dvou nabízených tvarů a dále pak také počet židlí. V případě, že si zákazník má rezervovat celý stůl, nikoliv jen jednotlivá místa, je nutné povolit rezervace celého stolu (nesmíme zapomenout na to, že cena se pak vztahuje na jeden stůl, který zahrnuje více míst k sezení). I zde je možné nastavovat kategorie. Barevné označení připadne vždy na tu část, k níž se váže rezervace.

Při vytváření mapy můžete využívat označování více objektů pomocí klávesy Shift + tažení myši. Dvojklikem na konkrétní objekt se dostanete do editace jeho obsahu a můžete tak např. upravovat ozančení jednotlivých sedadel.

Při vytváření šablony je možné využívat také objekty, u kterých se vytvoří popisek pomocí textu. Mapa bude také upozorňovat zákazníky například na to, kde se nachází jeviště nebo zda jim ve výhledu nebude bránit nějaký sloup apod. Stoly a sekce je možné kombinovat v rámci jedné šablony.

Chybně nastavená mapa: v názorné ukázce vytvořené mapy sedadel jsou dvě kategorie. Po stranách sekce s názvem hlediště jsou umístěny dvojice stolů. Pravá dvojice stolů má povolenou rezervaci pouze celého stolu, a proto je barevně označen celý stůl nikoliv jednotlivé židle. Náhled zároveň také upozorňuje na chybu, které se při vytváření můžete dopustit. V případě, že povolíte rezervaci pouze celého stolu, je třeba nastavit takovýmto stolům zvláštní kategorii. V náhledu vidíme, že cena za jedno místo u pravého stolu je stejná jako cena pěti míst u stolu levého, což rozhodně není žádoucí!