Rezervační stránka

Rezervační stránka je hlavním komunikačním rozhraním mezi Vašimi zákazníky a rezervačním systémem resp. Vaší nabídkou služeb. Rezervační stránka je umístěna na Vámi definované adrese systému reenio nebo na vlastní doméně (dle nastavení a předplaceného balíčku). Samotná stránka může mít různou podobu a zohledňuje Vaše konkrétní nastavení pro zobrazení informací zákazníkům. Samozřejmostí je podpora více jazyků či možnost integrace rezervační stránky do jiných webových prezentací.

Správné nastavení termínů je klíčovým bodem k tomu, aby se zákazník ve Vaší nabídce orientoval a následně si správně rezervoval to, co chce a kdy chce. Stejně tak je důležité i další nastavení zobrazení a dalších parametrů rezervační stránky. Přehlednost je velmi důležitá, a to i v situaci, kdy Vaše nabídka termínů k rezervaci je poměrně komplexní a obsáhlá. Rezervační systém reenio je z pohledu nastavení velmi flexibilní a může tak dojít k tomu, že zákazník nebude mít úplně ideální přehled o nabídce. Proto doporučujeme vždy důkladně zvážit, co a jak budete svým zákazníkům nabízet k rezervaci a jak bude rezervační stránka vypadat, resp. co bude obsahovat a jak bude vypadat rezervační proces.musí být na prvním místě, abyste svého potenciálního klienta neuvedli do nepříjemné situace, kdy nebude vědět, co má na rezervační stránce dělat.

Výsledná podoba rezervační stránky a přehlednost nabídky k rezervaci je vždy dána kombinací nastavení rezervační stránky, konfigurace jednotlivých termínů a informačních textů. Nastavení může být v některých případech dost komplexní, a proto doporučujeme vždy vyzkoušet celý rezervační proces z pohledu Vašeho zákazníka!

Webová adresa rezervační stránky

Klíčovým parametrem, který zcela určuje další použití Vaší rezervační stránky je její webová adresa. Tu si volíte ihned při registraci svého subjektu a na ni je Vaše rezervační stránka přístupná všem zákazníkům. Tuto webovou adresu můžete kdykoliv v administraci změnit (původní adresa pak nebude dostupná, na což je potřeba myslet).

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Adresa

Webová adresa Vaší rezervační stránky se standardně skládá z názvu a domény systému reenio (např. fitness.reenio.cz). Těchto domén je na výběr několik a můžete si zvolit takovou, která Vám nejvíce vyhovuje (a je v kombinaci s Vašim názvem dostupná). Při registraci můžete nechat volbu webové adresy na systému a následně si ji upravit dle potřeby.

V případě předplaceného balíčku PREMIUM je možnost provozovat rezervační stránku na vlastní doméně. V tomto případě si musíte zajistit celou webovou adresu (např. rezervace.mojefirma.cz) a následně v administraci zažádáte o přidělení této adresy k Vaší rezervační stránce. Získáte technické informace pro nastavení parametrů DNS (kontaktujte svého IT správce). Po správném nastavení těchto parametrů bude možné vlastní webovou adresu spárovat s Vaší rezervační stránkou a můžete provozovat rezervace na své vlastní webové adrese.

Všechny naše domény (systémové webové adresy) mají standardně aktivováno zabezpečení pomocí SSL certifikátů a rezervační stránka tak vždy pracuje s protokolem HTTPS. Stejně tak automaticky zajišťujeme HTTPS i v případě, kdy provozujete rezervační stránku na vlastní doméně.

Rezervační stránka je určena přímo Vašim zákazníkům. Pokud se registrují či rezervují on-line a sami, vždy používají adresu Vaší rezervační stránky. Pokud chcete pracovat v administrací systému a svého účtu, výhradně se přihlašujte na www.reenio.cz (resp. admin.reenio.cz). Na rezervační stránce se vždy přihlašují pouze zákazníci a Váš účet pro práci v administraci není pro přihlášení na rezervační stránce použitelný!

Pokud nevíte, jakou máte adresu své rezervační stránky, najdete ji v nastavení nebo můžete jednoduše kliknout na ikonku globusu v pravém horním rohu administrace a v další záložce prohlížeče se otevře Vaše rezervační stránka tak, jak ji při své návštěvě vidí Váš zákazník.

Vzhled a rozložení stránky

Jeden z prvních kroků při nastavení systému by se měl týkat vzhledu rezervační stránky. Zde máte na výběr dva odlišné režimy zobrazení (na celou šířku a ve dvou sloupcích) a záleží na tom, který z režimů Vám vyhovuje více - doporučujeme vyzkoušet oba režimy. Podle konkrétního režimu pak jsou k dispozici další nastavení, jako je obrázek na pozadí, umístění informačního textu, apod.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Vzhled

V rámci nastavení vzhledu máte také možnost výběru z barevné palety. Podle zvolené barvy se přizpůsobí vzhled rezervační stránky a můžete tak lépe sladit rezervační stránku s Vašimi firemními barvami a webovou prezentací.

Informace pro zákazníky

Mimo samotnou nabídku k rezervaci jsou součástí rezervační stránky také další informace o poskytovateli služeb, kontaktní údaje, provozní informace, atd. Tyto informace zobrazované na Vaší rezervační stránce máte plně pod kontrolou, a to prostřednictvím administrace.

Nastavení - Rezervační stránka - Obsah

Tyto informace jsou zcela nezávislé na dalších informacích o Vašem subjektu v systému (fakturační údaje, identifikační údaje provozovatele/subjektu, zdroje typu místo, apod.). Tyto informace vidí Vaši zákazníci na rezervační stránce a používají se v e-mailech a v rámci dalších komunikačních kanálů. Je tedy nutné, aby zde byly vyplněny skutečné a funkční informace s ohledem na Vaše podnikání. Kromě kontaktních informací je možné nahrát také obrázek s logem nebo uvést obecný informační text, který na stránce bude zobrazen.

Spolu s kontaktními informacemi jsou důležité také další formální informace související s podnikáním. Jedná se o Obchodní podmínky, reklamační informace či informace o ochraně osobních údajů.

Nastavení - Rezervační stránka - Obchodní podmínky

Uvedení těchto informací je z pohledu podnikání důležité a je např. nezbytné v situaci, kdy budete využívat on-line platební bránu. Tyto informace jsou tak společné (editují se jako jedny) s informacemi o tzv. prodejním místě v rámci naplnění požadavků na provoz on-line platební brány.

Jazyková lokalizace

Rezervační systém resp. rezervační stránku můžete provozovat v různých jazycích, a to i několika najednou. Můžete tak zohlednit cílovou skupinu svých zákazníků a poskytnout jim informace a nabídku služeb v odpovídajícím jazyce. Nastavení jazyků, které jsou dostupné na rezervační stránce je možné nastavit v administraci. Zákazník si pak sám může konkrétní jazyk přepnout.

Nastavení - Obecná nastavení - Lokalizace

Samotná lokalizace rezervační stránky do daného jazyka je zajištěna přímo systémem, nicméně textové informace, které vkládáte do systému Vy (obchodní podmínky, popis zdrojů, názvy termínů, informace na úvodní stránce, atd.) vyžadují přímou lokalizaci tj. překlad. Systém Vám s tímto pomůže, a to tak, že v rámci jednotlivých prvků v administraci je zobrazen (vždy v pravém horním rohu) přepínač mezi aktivními jazyky. Systém automaticky zpřístupní editaci jen těch informací, které vyžadují překlad do daného jazyka a zároveň upozorňuje, že něco není přeloženo.

Pokud budete rezervační stránku provozovat v různých jazycích a nebudete odpovídajícím způsobem překládat jednotlivé obsahové informace, stane se např. to, že zákazník, který si přepne rezervační stránku do anglického jazyka uvidí v anglickém prostředí české názvy termínů, popisy služeb, atd.

Úvodní rozcestník a filtr zdrojů

Na rezervační stránce je možné využívat rozcestník, pomocí kterého si uživatel nastaví filtraci nabídky termínů podle konkrétních zdrojů. Podle počátečního nastavení se zobrazují vždy všechny vytvořené zdroje, což nemusí být vždy ideální.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Úvodní stránka

Máme-li například dva tenisové kurty (Místa), nemusí seznam zahrnovat dvě položky "Kurt 1" a "Kurt 2", ale můžeme vytvořit nový zdroj (Službu) Tenis zahrnující oba kurty. Zákazník si pak může vybrat aktivitu a teprve poté se zobrazí nabídka rezervací pro jednotlivé kurty (Místa). Toto nastavení viditelných zdrojů pro filtrování je možné jednoduše nastavit pouhým přetahováním pořadí dostupných zdrojů. Zároveň je možné definovat také rozdělení rozcestníku na sekce, a to pomocí oddělovače.

V nastavení stránky můžete také změnit typ zobrazení úvodní stránky z přímého zobrazní termínů na úvodní rozcestník. Zákazníkovi se pak nezobrazí ihned kalendář s příslušnými termíny, ale pouze rozcestník, z něhož si bude muset vybrat některý z nabízených zdrojů. Podle tohoto výběru se v dalším kroku zobrazí kalendář s termíny, které odpovídají pouze zvolené položce rozcestníku (přiřazenému Zdroji). Zdroje zobrazené v rozcestníku odpovídají nastavení zdrojů pro filtraci, viz výše.

Zobrazení termínů jako seznam/kalendář

Nastavení zobrazení rezervační stránky umožňuje mimo jiné upravit způsob zobrazení jednotlivých termínů. Zobrazení jednotlivých termínů se liší podle toho, jaký typ termínu je použit. Pokud se jedná o termíny, které nabízejí rezervace v čase (typicky neplatí pro termíny využívající mapu sedadel), mohou se zobrazovat jako seznam nebo kalendář (v tomto případě systém do jednoho kalendáře nakombinuje různé termíny, např. fitness lekce). Zákazník si toto zobrazení může sám měnit (pomocí ikonky v pravém rohu daného termínu), a to tak, aby měl vše přehledně vizualizované podle svých představ. Stejně tak si může upravit počet zobrazených dní.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Stránka s termíny (týká se režimu "Výběr dne a následně termínu")

Nastavení v administraci systému je tedy pouze jako výchozí nastavení, které zákazník vidí ihned, když na rezervační stránku přijde. Pokud si jej sám na rezervační stránce upraví podle svých preferencí (toto nastavení se pak u daného zákazníka pamatuje v prohlížeči), nic mu v tom nebrání. Nicméně doporučujeme přímo zvolit takové zobrazení, které nejlépe odpovídá Vašemu podnikání a nabídce termínů.

Na rezervační stránce jsou primárně zobrazeny všechny termíny (podle filtrace Zdrojů), které začínají ve dni, který je nastaven jako výchozí den v hlavním kalendáři. V nastavení je možné určit, zda se má nabídka termínů zobrazovat pro jeden den, 3 dny nebo celý týden najednou. Při použití zobrazení celého týdne je pak ještě možné určit, zda se bude zobrazovat aktuální den a dalších 6 dní, nebo klasický týden, ve kterém je zvolený den.

Dalším zajímavým parametrem je nastavení aktuálního dne. Tím může být striktně dnešní den, zítřek nebo obecně nejbližší den s nějakým dostupným termínem. Především poslední možnost může být velmi efektivní v případě, kdy termíny nemáte pravidelně každý den a zákazník tak při návštěvě rezervační stránky nemusí vidět informací, že není nic k rezervaci, ale systém jej automaticky přesune na nejbližší den s dostupným termínem.

Vyzkoušejte si různá nastavení zobrazení a parametrů zobrazení tak, aby výsledná podoba rezervační stránky nejlépe odpovídala tomu, co k rezervaci nabízíte a co Vaši zákazníci očekávají. Samozřejmě není problém změny v zobrazení provádět i v průběhu používání systému.