Zde najdete otázky, které se často vyskytují a opakují při komunikaci našich zákazníků s helpdeskem. Naleznete zde také odpovědi, jak danou situaci řešit. Pokud máte nějaký dotaz nebo Vás zajímá, jak rezervační systém funguje a jak jej správně používat, tak se na nás neváhejte obrátit např. prostřednictvím kontaktního formuláře.

Úplně nerozumím tomu, jak fungují kredity používané v administraci. Můžete mi to vysvětlit?

Rezervační systém reenio je provozován a poskytován jako služba (tzv. SaaS), a to na bázi měsíčního předplatného. Dle svých potřeb si můžete zvolit jednu ze dvou placených verzí, ale také verzi zdarma a bez časového omezení. Každý z těchto režimů má určité omezující parametry, např. počet vytvořených rezervací, ale také své specifické funkce a vlastnosti, např. provoz na vlastní doméně či platby převodem. Mimo měsíční předplatné (resp. FREE verzi) jsou v systému některé funkce, které jsou zpoplatňovány nad rámec měsíčního předplatného, a to dle objemu jejich využívání.

K "úhradě" těchto vybraných funkcí pak slouží právě zmíněné reenio kredity. Kredity jsou typicky využívány u funkcí, které mají na systém zvýšené nároky v závislosti na objemu jejich využívání. Mezi takovéto funkce patří např. zasílání SMS zpráv, zpracování on-line plateb, datové úložiště či import zákazníků z externího zdroje. Kreditové ceny za jednotlivé využívání funkcí najdete v administraci v ceníku.

A jak kredity získáte? V prvé řadě je získáte zdarma, a to v rámci zvoleného předplaceného balíčku. Dle typu předplatného a jeho délky, se na účet subjektu automaticky ihned po nákupu balíčku, přičte odpovídající počet kreditů, a to na celé období najednou. Zakoupíte-li si např. předplatné PREMIUM na 6 měsíců, získáte ihned zdarma 900 reenio kreditů (dle konkrétní nabídky). Platnost těchto kreditů je nejdéle do konce období, na které byl balíček předplatného zakoupen, nevyužitý zůstatek se dále nepřevádí a tedy se na konci období odečte.

Druhá možnost získání kreditů je jejich přímý nákup v administraci systému. Zde je možné si vybrat balíček kreditů dle potřeby, a to s ohledem na jejich plánovanou konzumaci (podle využívané služby, předpokládaného objemu a kreditového ceníku služeb). Obecně platí, že čím více kreditů nakoupíte, tím nižší je reálná cena jednoho kreditu. Takto zakoupené kredity nemají omezenou platnost. V případě konzumace kreditů se přednostně využívají kredity zdarma a až následně ty zakoupené. Zakoupit kredit je možné i v případě, kdy je systém využíván v režimu FREE. Nevyužité kredity nelze žádným způsobem převádět mezi subjekty či zpětně refundovat.

Potřebuji zákazníkům s potvrzením rezervace zaslat vždy i obchodní podmínky, jak na to?

Pokud máte v systému reenio uvedeny obchodní podmínky, což by v základní podobě měla být samozřejmost a je to vyžadováno i legislativou, je možné je automaticky připojovat jako přílohu e-mailu, který zákazníka informuje o provedení rezervace.

Nastavení - Rezervační stránka - Obchodní podmínky

Pro zajištění této funkce je potřeba mít zaškrtnuto nastavení "Zasílat jako přílohu potvrzovacích e-mailů". V tom případě bude součástí e-mailu PDF soubor, který bude obsahovat text obchodních podmínek, reklamačního řádu a informací o nakládání s osobními údaji, a to v podobě, která bude existovat v době zaslání potvrzení o rezervaci.

Nestačí mi stavy, které jsou u rezervací dostupné. Je možné používat i vlastní stavy rezervaci?

Ano, je to možné. Mimo systémové stavy, které systém u rezervací využívá, je možné spravovat i další, a to dle vlastních potřeb.

Nastavení - Rezervační stránka - Rozšířená nastavení - Spravovat vlastní stavy rezervací

Vytvořením vlastního stavu získáte možnost rozlišovat rezervace podle svých potřeb v rámci firemních procesů. Mějte na paměti, že tyto stavy jsou vždy pouze informativní a projevují se pouze v administraci (mimo systémový stav STORNOVANÁ), nikoliv směrem k zákazníkovi. Použití systémových i vlastních stavů přináší možnost filtrování rezervací a především napojení na vlastní zprávy, kde je možné událost změny na konkrétní stav propojit s komunikační aktivitou, a to i směrem k zákazníkovi.

Mé podnikání je sezónní a nechci systém mimo tuto dobu používat, je to problém?

Problém to není. Díky různým časovým balíčkům předplatného je možné si řídit, kdy a jaké předplatné budete využívat. V mezidobí je zároveň bez problémů možné používat režim FREE. Je však třeba dát pozor na jednu věc, a tou je neaktivita subjektu! Neaktivní subjekt znamená, že nemá aktivní žádný provozní režim (FREE, BUSINESS nebo PREMIUM) případně v režimu FREE zároveň neprovádí v systému/administraci žádné aktivity. Pokud je subjekt v takovémto stavu po dobu 12 měsíců, je subjekt odstraněn a není možné jej obnovit, viz Obchodní podmínky.

Pokud předpokládáte další využití subjektu v budoucnu, byť s přestávkou, doporučujeme následující:

 • Jednou za čas je dobré se do administrace systému přihlásit, čímž nejen provedete aktivitu, ale ověříte si, že stále znáte své přihlašovací údaje,
 • Pokud máte vytvořeny termíny, které chcete znovupoužít i v budoucnu, je dobré z těchto termínů udělat šablony (podnabídka tlačítka Uložit při editaci termínu). Termíny, které skončily v minulosti jsou totiž průběžně mazány.
 • Je vhodné zkontrolovat nastavení GDPR, a to tak, aby nedošlo k předčasnému smazání rezervací, zákazníků, apod., s ohledem na vaše obecná pravidla zacházení s osobními údaji.

Je rezervační systém schopen pomoci např. při COVID testování v naší firmě?

Určitě ano, a to bez ohledu na velikost konkrétní firmy. Využitím on-line rezervačního systému můžete snadno zorganizovat testování příp. očkování zaměstnanců, a to tak, aby vše probíhalo efektivně, lidé se příliš nepotkávali a zároveň se zohledňovaly časové možnosti zaměstnanců.

 • Intervalové termíny - základem je využití tzv. intervalového termínu, kdy je možné provozní dobu pro testování rozdělit do jednotlivých časových úseků. Pokud máte více testovacích míst, je možné mít v rámci jednoho intervalu nastavenu i odpovídající kapacitu.

 • Registrace zaměstnanců a import - vhodné je využití registrací, kdy se zaměstnanec nejprve registruje a až následně (případně až po povolení) může vytvářet rezervace na konkrétní termíny. Své zaměstnance můžete také snadno importovat a předpřipravit jim jejich účty. Pokud navíc ve firmě máte systém uživatelských účtů postavený na protokolu OpenID, není problém jej přímo integrovat do rezervačního systému.

 • Sběr a evidence dat - důležitou možností je také evidence specifických dat o uživatelích resp. zaměstnancích, které jsou následně použitelné pro vykazování. Pomocí vlastních datových položek u registrovaných uživatelů je možné evidovat zaměstnanecké číslo, číslo pojišťovny nebo rodné číslo (včetně validace). Podobně je možné využít tzv. rezervační formuláře, pomocí kterých je možné u každé jednotlivé rezervace evidovat cokoliv, co je potřeba, například výsledek provedeného antigenního testu. případně je možné využívat také poznámku, interní poznámku nebo stav rezervace.

 • E-mailové a SMS upozornění - samozřejmostí jsou automatické e-mailové či SMS zprávy s potvrzením rezervace, ale také např. jako upozornění 1 hodinu před samotným objednaným termínem. Pomocí tzv. vlastních zpráv je možné další rozšíření, kdy například 5 dní po rezervaci (testu) přijde připomínka vypršení platnosti tohoto proběhlého testu.

 • QR kód a odbavení rezervace - každá vytvořená rezervace má svůj unikátní kód, který může být zaměstnanci poskytnut např. v podobě QR kódu. Pomocí mobilní aplikace je pak velmi snadné tento kód načíst a rezervaci automaticky odbavit. Získáte tak přesný přehled o tom, kdy zaměstnanec svou rezervaci využil a především, že je již odbavená a tedy neplatná pro znovupoužití.

 • Exporty rezervací a vykazování - pro potřeby vykazování např. zdravotním pojišťovnám systém disponuje širokými možnostmi exportu rezervací, a to na základě nastaveného filtrování. Pro potřeby komplexnější práce s daty o rezervacích je pak možné využití API.

 • Možnosti systému jsou samozřejmě daleko širší, záleží na potřebách a požadavcích, které jsou s testováním ve firmě spojené. Širší popis funkcí a možností systému naleznete v napoveda.reenio.cz.

O tom, jak vypadá využití rezervačního systému reenio pro antigenní testování v praxi, se můžete přesvědčit na covidtestbrno.cz nebo charitazabreh.reenio.cz .

Potřebuji provozovat svou rezervační stránku zabezpečeně, tj. na protokolu HTTPS. Jak postupovat?

Všechny naše domény (systémové webové adresy) mají standardně aktivováno zabezpečení pomocí SSL certifikátů a rezervační stránka tak vždy pracuje s protokolem HTTPS. Pokud budete provozovat rezervační stránku na vlastní doméně, tak i to je zabezpečeno automaticky generovaným certifikátem v rámci standardního provozu.

Vaše rezervační stránka je tedy vždy zabezpečena a není třeba z tohoto pohledu podnikat jakékoliv kroky.

Vložil jsem do systému Facebook Pixel a měřící kód pro Google Analytics apod. a potřebuji pracovat s konverzemi. Jaké událostí systém eviduje?

Rezervační systém podporuje především dva typy událostí, a to PageView a Purchase. Standardní událost PageView je zaznamenána při příchodu na stránku a následně při jejím procházení. Událost Purchase je zaznamenána v okamžiku úspěšného vytvoření rezervace (v rámci této události je předána také informace o ceně). V případě GA a Adwords se také zaznamenává událost Purchase, kdy je již evidována přímo konverze dle daného systému měření. Dále se dle možností konkrétního nástroje posílá také vlastní událost s názvem Created a kategorií Reservation.

Potřebuji od zákazníků získat specifické údaje, a to rovnou při registraci (nikoliv až při rezervaci). Je to možné?

Ano, v systému je možné snadno nastavit, jaké údaje má zákazník vyplnit v rámci svého registrovaného profilu, příp. musí vyplnit při samotné registraci. Můžete takto nastavit vyžadování systémových údajů, jako je adresa nebo datum narození, ale také definovat zcela vlastní datové položky.

Zákazníci - Více ... - Vlastní datové položky

Je možne automatizovat prodej online seminářů a přenosů?

V případě termínů typu "Celý jeden termín" a "Poukaz" je možné využít tzv. Online událost. Více o nastavení a používání Online událostí se dozvíte na samostatné stránce.

Druhou možností je použít tzv. vlastní zprávy. Díky širokým možnostem nastavení můžete snadno připravit e-mailovou zprávu, která bude zákazníkům zaslána např. 10 minut před rezervovaným termínem. V této zprávě budou uvedeny všechny důležité informace k online přenosu, včetně odkazu pro spuštění samotného video přenosu nebo připojení ke konverzaci v rámci nástrojů jako Google Meet, Zoom nebo Skype. Tuto situaci s poskytnutím specifických informací můžete vyřešit také pomocí nastavení jednotlivých termínů (Rozšířená nastavení - Informace pro zákazníka po), nicméně jedná se jen o velmi zjednodušené řešení.

Již jsme vypotřebovali počet rezervací v rámci zakoupeného balíčku, ale zaplacené období ještě neskončilo. Co s tím?

U předplatného v režimu komerční verze (dle obchodních podmínek) jsou důležité nejen jeho parametry, ale také období, na které jste si předplatné zakoupili. Kdykoliv v průběhu platnosti aktuálního balíčku je možné bez problémů zakoupit další předplatné. Toto nové předplatné se automaticky zařadí do "fronty" a automaticky se aktivuje po ukončení časové platnosti aktuálního předplatného. Nemusíte tak s nákupem a prodloužením čekat až do konce aktuálního balíčku.

V případě, že jste již vyčerpali počet rezervací před koncem předplatného nebo Vám již nevyhovují parametry aktuálního předplatného (chcete přejít na balíček PREMIUM), je možné standardně zakoupit nový balíček a ten ručně aktivovat okamžitě, bez ohledu na stav a platnost aktuálního předplatného. Dle obchodních podmínek se aktuální komerční verze ukončuje a nijak se dále nezohledňuje nevyčerpané období či další parametry.

REENIO - Balíčky - Zakoupené balíčky - Aktivovat ihned

Může mi rezervační systém pomoci s prodejem dárkových poukazů?

Základní funkcionalitou systému je podpora objednávání zákazníků a prodej vstupenek. Součástí je však také podpora poukazů/kupónů, které obecně umožňují úpravu ceny až při realizaci samotné rezervace. Pokud navíc využíváte on-line platební bránu, je celý proces velmi efektivní: zákazník si během několika málo minut vybere termín, zadá své údaje, zaplatí on-line a získá vstupenku či potvrzenou rezervaci. Pokud tedy při svém podnikání využíváte rezervační systém tímto způsobem, je první část splněna.

Náš systém jde ještě dále a umožňuje také přímý on-line prodej poukazů. Zákazník si tak vybere z nabídky, zaplatí a získá slevový kód s danou cenou/slevou a platností. Ten může následně uplatnit až ve chvíli, kdy chce opravdu provést rezervaci či zakoupit konkrétní vstupenku. Tato možnost je velmi zajímavá především v této složité době, kdy je možné získávat finance od zákazníků předem za prodej slevových kupónů a služby jim poskytnout až později, kdy to bude možné. Tento model odpovídá mottu "pomůžu ti teď, využiju později" a může tak pomoci celé řadě situací, od řemeslníků až po zoologické zahrady.

Je možné systém reenio využít pro jednoduché objednávání zákazníků pro odběr zboží v našem obchodě?

Pokud máte na mysli vytvoření jednoduchého objednávkového systému s ohledem na současná opatření při boji s koronavirem, pak samozřejmě ano. Rezervační systém je možné nastavit tak, aby se zákazníci u vaší provozovny nehromadili a přicházeli v čase, který si vybrali a zarezervovali, případně jste jim zboží rovnou dovezli podle objednávky.

 • Nejsnadnějším a nejrychlejším řešením je využití termínu typu Interval. Nastavíte termíny dle pracovní doby (s opakováním) a časovým intervalem, podle toho, jak dlouho trvá jednoho zákazníka obsloužit (např. 5 minut). Kapacita termínu bude v tomto případě nejspíše 1, ale je samozřejmě možné nastavit i jinou kapacitu s ohledem na nabízené služby (např. více stojanů v pneuservisu) nebo počet možných zákazníků v prodejně.
 • Zákazník se rezervuje na vybraný čas, na který pak skutečně přijde. Dokonce mu můžete poslat upozornění hodinu před jeho objednaným termínem.
 • Pokud potřebujete již v době objednání/rezervace zjistit další informace o přání zákazníka (co si chce zakoupit, specifické požadavky, atd.), je možné využít velmi efektivní nástroj tzv. vlastní formuláře. Díky nim si můžete definovat vlastní položky v rezervačním formuláři a zjistit tak vše potřebné dříve, než zákazník dorazí.
 • Jakmile jsou rezervace evidovány v systému, je možné je exportovat do Excelu a dále s daty pracovat (např. vytvořit plán prodeje na další den).

Možnosti univerzálního rezervačního systému jsou mnohem širší, nicméně pro zajištění jednoduchého a efektivního objednávkového procesu, stačí opravdu málo.

Při počátečním zprovoznění GoPay platební brány jsem dotázán, jaká je URL adresa pro zasílání HTTP oznámení o platbách, což vůbec netuším.

Při integraci platební brány využívá systém reenio tzv. REST API přístup. V praxi to znamená, že žádnou URL adresu pro přijímání oznámení není potřeba definovat, systémy si vše vykomunikují automaticky.

Využívám on-line platby a rozesílání SMS zpráv, tedy služby zpoplatněné kredity. Co se stane, když nestihnu včas zakoupit kredity?

Kredity používané v systému se konzumují za určité definované služby dle ceníku, a to v momentě jejich využití. Pro úspěšné provedení konkrétní služby je tedy potřeba mít v daný okamžik dostatečný počet kreditů (výše se odvijí od toho, jaká služba se využívá příp. jaké je účtované množství). Pokud není dostatečný počet "reenio kreditů", pak služba nemůže být provedena. V případě SMS zpráv to znamená, že zpráva nebude odeslána a bude zahozena (v případě automatických zpráv), v případě on-line plateb zákazníků bude zákazník informován, že v tento okamžik není možné provést on-line platbu, apod.

REENIO - Kredit

Stav kreditů můžete snadno sledovat v administraci systému, kde je můžete rovněž doplňovat pomocí jejich on-line nákupu.

Potřebuji se zeptat na nějaké věci ohledně systému, můžete mi zavolat?

Vzhledem ke způsobu provozu a poskytování našeho rezervačního systému, využíváme pro komunikaci téměř výhradně on-line komunikační kanály. Pokud máte jakékoliv dotazy k našemu rezervačnímu systému napište nám e-mailovou zprávu nebo zprávu v chatovacím okně. Veškeré dotazy co nejdříve zodpovíme a případně i doplníme návodem, ukázkou řešení, doporučením apod.

Potřebuji změnit text SMS zpráv, je to možné?

E-mailové i SMS zprávy generované systém v rámci rezervačního procesu (potvrzení o rezervaci, připomenutí, apod.) není možné individuálně měnit. Pokud potřebujete sdělit svým zákazníkům něco konkrétního, můžete využít některý ze zde popsaných způsobů. Můžete využít také tzv. Vlastní zprávy, které Vám dají volnost v komunikaci pomocí marketingových emailů nebo SMS zpráv.

Nastavení - Vlastní zprávy

Potřebuji, aby zákazník při rezervaci potvrdil povinný souhlas s obchodními podmínkami příp. se zpracováním osobních údajů. Jak na to?

V prvé řadě je důležité si uvědomit, jaký souhlas potřebujete získat, jakým způsobem se na toto dívá problematika GDPR a zda je vůbec nutné a možné souhlas povinně vyžadovat. Například, obecný souhlas na zpracování osobních údajů není nutný, protože neudělení souhlasu nemůže zamezit poskytnutí služby, v tomto případě se osobní data zpracovávají na základě jiných mechanismů než souhlasu.

Pokud přesto chcete získat souhlas nebo potvrzení podmínek při rezervaci, je k tomuto účelu ideální využít tzv. Vlastních formulářů. Zde si vytvoříte formulář, který bude obsahovat zaškrtávací pole např. "Prohlašuji, že jsme se seznámil/a s obchodními podmínkami" a toto pole nastavíte jako povinné. Následně tento formulář přiřadíte ke konkrétním termínům nebo jej nastavíte systémově.

Zdroje - Rezervační formuláře

Potřebuji změnit svůj uživatelský e-mail a tedy i přihlašovací jméno do administrace, jak to provést?

V administraci systému pod svým uživatelským účtem klikněte na ikonu uživatele v pravém horním rohu a zvolte položku "Editovat profil". Na následující stránce můžete pak měnit své základní údaje, heslo a také e-mailovou adresu. Po zadání nové e-mailové adresy (a hesla pro ověření) dojde k zaslání ověřovacího e-mailu na nově zadanou e-mailovou adresu. Po úspěšném potvrzení dojde v systému ke změně e-mailové adresy přihlášeného uživatele.

Upozorňujeme, že změna e-mailové adresy probíhá na úrovni uživatele, což znamená, že pokud je tento uživatel evidován jako uživatel u více subjektů, automaticky se změna e-mailové adresy projeví u všech subjektů! Změnu e-mailu lze využít také pro změnu vlastníka subjektu. Stačí změnit e-mailovou adresu vlastníka (uživatele, který subjekt registroval) na e-mailovou adresu nového vlastníka.

Provedl jsem úpravu mapy sedadel, ale změny se neprojevily v mapě nabízené zákazníkům pro rezervaci. Proč?

Nejspíše jste úpravu mapy sedadel provedl v šabloně (Zdroje - Šablony - Mapy sedadel). V praxi to funguje tak, že v systému se vytvářejí tzv. šablony map sedadel a ty se dále používají pro jednotlivé termíny. Tyto šablony slouží jako vzor, který můžete využívat opakovaně, což je výhodné především v případech, kdy ve stejných prostorách máte pravidelné akce.

Nicméně, pokud vytvoříte termín, u kterého vyberete konkrétní mapu sedadel z předem připravených šablon, tato mapa se vždy zkopíruje a v rámci daného termínu již funguje zcela odděleně. To znamená, že jakékoliv změny v šabloně odpovídající mapy se neprojeví u žádné konkrétní mapy použité v rámci jednotlivých termínů. Pokud potřebujete upravit mapu sedadel u konkrétního termínu, musíte upravovat přímo danou mapu v rámci editace tohoto termínu.

Využívám placený balíček PREMIUM a chci "schovat" logo systému reenio, je to možné?

Ano, pokud využíváte placený balíček PREMIUM, je možné schovat tzv. branding systému. To je vhodné v případě, kdy provozujete rezervační systém na své doméně a nechce zákazníky mást dalším logem/názvem mimo Váš vlastní.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Vzhled

Pokud je tato volba aktivní, nebude v patičce Vaší rezervační stránky zobrazováno logo systému, a to i v případě vložení do webu. Zároveň nebude logo vkládáno do patičky systémových e-mailů, kdy adresáti jsou Vaši zákazníci (systémové e-maily směřované na administrátory, zaměstnance, apod.) mají standardní systémový vzhled vč. označení systému)

Rezervační systém mi nevyhovuje a nechci jej dále používat. Jak zruším svůj účet resp. subjekt?

Pokud již dále nechcete používat rezervační systém reenio, je možné zrušit registrovaný subjekt, a to jednoduše přímo v administraci. Klikněte na název subjektu v pravém horním rohu a zvolte možnost "Detail subjektu". Zobrazí se stránka s detaily aktivního subjektu a je zde také tlačítko pro odstranění tohoto subjektu. Kliknutím na toto tlačítko zahájíte proces odstranění subjektu. Nejprve je nutné tento záměr potvrdit v administraci a následně Vám přijde e-mail (na adresu vlastníka subjektu) s potvrzovacím odkazem. Po jeho potvrzení bude subjekt zrušen a smazán dle obchodních podmínek.

Pokud je to jediný subjekt, který v rámci svého uživatelského účtu spravujete, nebo ke kterému máte přístup, bude odstraněn také Váš uživatelský účet! Pokud existují další subjekty nějak spojené s daným uživatelem, pak uživatelský účet zrušen nebude!

Vytvořil jsem termín s větší kapacitou, nicméně již po první vytvořené rezervaci je termín zablokován a nelze vytvořit další rezervace, i když je kapacita ještě dostupná!

Tento stav může být způsoben několika důvody. Může se jednat o jednoduché situace, kdy v rámci nastavení termínu je aktivována volba "Omezit na jedinou rezervaci" případně minimální počet míst pro rezervaci je vyšší, než zbývající volný počet v rámci nastavené kapacity. Doporučujeme tedy zkontrolovat nastavení termínu!

Termíny - (Editace termínu) - Hlídání kolizí

Druhou, složitější, možností je pak nastavení tzv. Hlídání kolizí. V nastavení termínu je možné určit, jaké typy zdrojů se budou pro daný termín hlídat a v jakém režimu toto hlídání bude probíhat. V praxi to znamená, že pokud vznikne rezervace na daný zdroj v daném čase, nebude možné již další rezervace, které by znamenaly kolizi těchto rezervací, vytvářet! To je pak důvod, proč jedna rezervace u konkrétního termínu znamená, že termín je již nedostupný pro další rezervace.

Pokud nemáte způsob hlídání kolizí odzkoušen a promyšlen (ve většině případu jej nebudete potřebovat), ponechte nastavení prázdné (žádný typ zdroje nebude zaškrtnut) a ověřte, zda nyní je možné rezervace vytvářet. Problematika hlídání kolizí je trochu složitější a je nutné si dobře naplánovat rozdělení zdrojů a jejich využití.

Na rezervační stránce jsou termíny zobrazeny šedě a zákazník nemůže provést rezervaci!

Pokud jsou termíny zobrazeny šedou barvou, znamená to, že není možná jejich rezervace, a to nejspíše z důvodu časových omezení. V nastavení systému je možné zvolit, v jakém období před termínem je možné rezervace vytvářet. Pokud je aktuální čas mimo toto nastavené období, rezervaci nelze vytvořit a termín je šedý. Nicméně je možné i na takto šedý na termín kliknout a v rezervačním dialogu je zobrazena informace, z jakého důvodu není rezervace možná, resp. kdy možná bude.

Nastavení - Obecná nastavení - Čas nebo Termíny - (Editace termínu) - Časová omezení

Časová omezení je možné nastavit globálně pro celý systém, ale také specificky pro jednotlivé termíny, což se může hodit u speciálních typů akcí, apod.

V databázi zákazníků nemůžu najít zákazníky, kteří tam dříve byli. Jak je to možné?

Toto je standardní situace, která vychází z požadavků na ochranu osobních údajů (GDPR). Rezervační systém Vám pomáhá naplňovat tyto požadavky různými způsoby a jedním z nich je nastavení časových parametrů pro mazání dat v závislosti na tom, že již není formální důvod tato data uchovávat a spravovat (např. s ohledem na to, že zákazník měl poslední rezervaci před více než rokem). Věnujte pozornost nastavením těchto parametrů tak, aby to odpovídalo Vašemu podnikání a pravidlům zacházení s osobními údaji.

Nastavení - GDPR - Nastavení

Potřebuji do svého webu vložit odkaz na konkrétní termín. Jak jej získám?

Pokud potřebujete vložit odkaz na konkrétní termín do jakékoliv webové stránky, e-mailu na sociální sítě, atd., můžete je snadno získat přímo v administraci. Při editaci konkrétního termínu klikněte na tlačítko "Odkaz na termín", zobrazí se dialog, kde si nastavíte potřebné parametry a rovnou se generuje URL adresa, kterou pak jednoduše zkopírujte a použijte dle potřeby. Takto vygenerovaný odkaz bude směřovat na jeden vybraný termín a navíc můžete pomocí parametrů potlačit zobrazení dalších navigačních prvků.

Termíny - (Editace termínu) - Odkaz na termín

Tento odkaz můžete použít také v rámci vkládání rezervační stránky do webu, a to tak, že nebude vložena celková rezervační stránka, ale pouze daný konkrétní termín a možnost rezervace na něj. Vygenerovanou URL adresu použijte v Nastavení - Vložení do webu - ... - Rozšířená nastavení.

Jakým způsobem je možné upravit obsah e-mailů pro zákazníky?

E-mailové zprávy, které v rámci rezervačního procesu odchází zákazníkům obsahují různé informace ve vazbě na rezervaci a není možné je přímo upravovat!

Pokud potřebujete předat zákazníkům nějakou specifickou informaci, je možné tyto standardní e-maily doplnit o další informace. Tyto informace se vždy týkají konkrétního termínu a můžete je nastavit při editaci/vytváření termínu.

Termíny - (Editace termínu) - Rozšířená nastavení - Informace pro zákazníka

Můžete zde určit, v jakém momentě bude zadaný text doplněn do standardního e-mailu, který bude zákazníkovi dle rezervačního procesu zaslán (nedochází k zasílání speciálního e-mailu, tj. pokud není zasílán systémový e-mail, nebude zaslána ani doplňující informace).

Druhou možností je využít obecný text, který můžete vložit do systémových e-mailů. Tento text je vkládán automaticky nad patičku každého e-mailu, který je zákazníkům zasílán a souvisí s jeho rezervacemi a procesem rezervace.

Nastavení - Obecná nastavení - E-mail - E-maily o rezervaci

Co se stane s rezervační stránkou v případě, že mám (PREMIUM balíček) nastavenou vlastní doménu, ale tento placený balíček už dále nebudu prodlužovat?

V případě ukončení platnosti PREMIUM předplaceného balíčku o rezervační stránku jako takovou nepřijdete. Nicméně, ta bude dále přístupná pouze na systémové adrese a nikoliv na nastavené doméně. Pokud zákazník zadá nastavenou vlastní doménu, zobrazí se pouze informace, že rezervační systém není dostupný. Pokud zadá standardní systémovou adresu (např. neco.reenio.cz), bude zobrazena rezervační stránka dle pravidel aktuálního balíčku.

Poskytujete veřejné API (Application Programming Interface)?

Rezervační systém nabízí API, které umožňuje programový přístup k datům o zdrojích, rezervacích, zákaznících, apod. Více o našem API najdete na samostatné stránce, která je určená pro programátory a odborníky.

Systém již dále nechci používat, jak svůj subjekt/rezervační stránku zruším?

Svůj subjekt resp. rezervační stránku zrušíte sami přímo v administraci, což je důležité i z pohledu autorizace tohoto požadavku. V pravém horním rohu je zobrazen název aktuálně používaného subjektu, po kliknutí na tento název máte možnost nejen přepínat mezi svými spravovanými subjekty (pokud jich pod svým uživatelským účtem máte více), ale také zobrazit detailní informace o subjektu. Na stránce s detailem subjektu je tlačítko pro zahájení procesu zrušení daného subjektu. Dále pak postupujte podle pokynů. Pro finální potvrzení zrušení subjektu Vám bude zaslán e-mail s odkazem pro potvrzení.

Poskytujete školení nebo můžete provést nastavení systému za nás?

V určitých případech jsme schopni školení, osobní konzultaci nebo nastavení systému realizovat (vždy s ohledem na možnosti systému a dodané podklady). V případě zájmu se obraťte na náš helpdesk. Veškeré tyto služby nad rámec běžného provozu systému jsou řešeny individuálně a jsou účtovány hodinovou sazbou.

Můžete mi přizpůsobit systém podle mých specifických požadavků?

Náš systém je nabízen formou služby (Software as a Service) a jedná se o cloudovou aplikaci, čemuž odpovídá způsob provozování, cena, apod. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami, které jsou součástí registrace a jsou jednotné pro všechny naše zákazníky. Z těchto důvodů nenabízíme jakoukoliv formu zakázkových úprav či samostatných nasazení pro konkrétní zákazníky. V případě požadavku na specifickou funkci je možné využít tzv. Knihu přání.

Kde si zobrazím rezervace náhradníků a stornované rezervace?

Vše najdete v různých přehledech v položce Rezervace. Je však potřeba myslet na to, že zobrazení rezervací se řídí podle nastavení filtru, a ty jsou v počátečním stavu nastaveny tak, že stornované rezervace a náhradníci se nezobrazují. Změnu filtru provedete kliknutím na ikonu lupy nebo na tlačítko "FILTROVAT".

Jak vytvořit termíny pro akce, které budou mít ceny v různých měnách?

Rezervační systém nabízí v placených balíčcích podporu vícejazyčné verze rezervační stránky, takže není problém mít nabídku v různých jazycích. Samotné ceny a jejich měna se však nastavuje jednotně pro celý subjekt tj. celý rezervační systém/stránku.

Nastavení - Obecná nastavení - Lokalizace

Toto nastavení měny musí případně korespondovat také s nastavením platební brány. Pokud je tedy vyžadováno, aby pro různé akce/termíny byly ceny v různých měnách, nezbývá než vytvořit další subjekt s odlišnou výchozí měnou. Systém sice umožňuje v nastavení jazyka rezervační stránky nastavit také zobrazovanou měnu, nicméně se jedná pouze o zobrazení orientačního přepočtu (dle kurzu ČNB).

Kde nastavím možnost synchronizace kalendářů?

Rezervační systém umožňuje propojení s kalendáři třetích stran, např. Google Kalendář. Toto propojení slouží pouze k synchronizaci vytvořených rezervací nikoliv nastavených a nabízených termínů. Synchronizace rezervací je pouze jednosměrná (ze systému reenio do externího kalendáře). Změny, které se provedou u záznamů v externím kalendáři nijak neovlivní rezervace v systému reenio. V případě Google Kalendáře je možné synchronizovat i směrem do rezervačního systému, ale pouze omezeně - událost vytvořená v kalendáři umožní blokovat čas v systému reenio. Systém dále podporuje synchronizace s libovolnou kalendářovou aplikací, která podporuje kalendáře ve formátu iCalendar.

Rezervace - Kalendář - Synchronizace

Jak mohu upravit/přizpůsobit vzhled rezervační stránky?

Rezervační systém je provozován jako jednotná technická platforma napříč všemi uživateli, což mimo jiné znamená, že možnosti individuálních přizpůsobení a zakázkových úprav nejsou možné. Nicméně, určitá míra přizpůsobení vzhledu možná je, a to pomocí dvou hlavních šablon vzhledu a případně změnou barevné palety. Vizualizace termínů a funkčních prvků systému je již pevně dána a je možné pouze vybírat z různého typu zobrazení příp. rezervačního procesu. Barva termínu, kterou je možné nastavit v administraci má pouze orientační úlohu (slouží k odlišení termínů v administraci) a neprojevuje se na zákaznické rezervační stránce.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení

Chci umožnit rezervace zákazníků jako náhradníků, jak to funguje?

U typů termínů "Celý jeden termín" je možné aktivovat funkci Náhradníci (v rámci editace termínu). V případě, že u takového termínu bude již vyčerpána celá kapacita termínu, umožní se i dále provádět rezervace, až do specifikovaného počtu náhradníků. V tomto případě je zákazník upozorněn, že vytváří rezervaci jako náhradník a má vyčkat, dokud na něj nepřijde řada.

Termíny - (Editace termínu) - Náhradníci a storno

V okamžiku rezervace se v tomto případě zákazníkovi neposílá žádné potvrzení o vytvořené rezervaci. V momentě, kdy se uvolní místo v rámci termínu (storno klasické rezervace), systém vyhodnotí pořadí zapsaných náhradníků a automaticky vytvoří rezervaci pro nejbližšího náhradníka. Toto probíhá až do doby, do které je umožněno vytváření rezervací. Tento náhradník je pak informován způsobem, který je specificky nastaven (Nastavení - Upozornění). V případě vyžadování on-line plateb platí pro náhradníka stejná pravidla jako pro rezervace, tj. pokud neuhradí rezervaci do určité doby, je jeho rezervace automaticky stornována a na řadu přichází další náhradník v pořadí.

Jak dále pracovat s daty z vlastního formuláře s využitím exportu rezervací?

Pro další práci s konkrétními daty, které od zákazníků získáte při rezervaci, je efektivní využít export do Excelu. Data z vlastních formulářů mohou být součástí tohoto exportu. V první řadě je nutné při exportu zaškrtnout položku "Zahrnout data z vlastních formulářů". V exportovaném souboru se všechna vlastní data dané rezervace uloží do jednoho sloupce. To je především z toho důvodu, že jeden export může obsahovat různé rezervace s různými vlastními formuláři a daty. Sloupec je ale velmi snadno upravitelný a můžete tak s jednotlivými daty pracovat dále. K tomuto využijte funkci rozdělení buňky do sloupců: v excelu vyberte daný sloupec a v záložce "Data" pak funkci "Text do sloupců". Jako oddělovač zvolte možnost "Jiný" a ve vstupním poli stiskněte "Ctrl + J" (oddělovač řádků) a dokončete úpravu dat.

Jak mohu zrušit konkrétní termín a zamezit tvorbě dalších rezervací?

Pokud chcete zamezit možnosti vytvoření rezervace na konkrétní termín, můžete využít několik postupů.

 1. Smazat termín v konkrétní den (upravit konkrétní výskyt), což znamená, že termín nebude viditelný ani v administraci.
 2. Zakázat možnost rezervací v nastavení termínu. To způsobí, že zákazník termín sice uvidí, ale nebude mít možnost provést rezervaci.
 3. Zakázat viditelnost termínu, což způsobí, že zákazník termín neuvidí, ani na něj nebude moci vytvořit rezervaci. V administraci bude termín standardně přístupný.
 4. Vytvořit "pracovní" rezervaci, která využije celou nabízenou kapacitu daného termínu a tím daný termín nastaví jako obsazený, případně tuto rezervaci nastavit jako kolizní pro daný zdroj.
 5. Využít funkce Dny volna (Zdroje), což umožní vyblokovat všechny termíny v daný čas, a to bez nutnosti jejich editace.

Mějte na paměti, že jakékoliv uvedené operace nemají vliv na již vytvoření rezervace. Pokud tedy rezervace nemají probíhat, je nutné ručně provést jejich storno. Pro nalezení rezervací k danému termínu můžete efektivně využít filtrování v přehledu rezervací.