Celý jeden termín

V případě tohoto typu termínu si zákazník, jak již název napovídá, rezervuje vždy celý uvedený termín, tedy pevně definované časové období (od - do). Typicky se jedná o termín, který mívá nastavenu větší kapacitu a je tak možné rezervovat více zákazníků v rámci stejného časového úseku resp. události.

Tento typ rezervace navíc nabízí možnost tzv. náhradníků, což znamená, že navzdory již naplněnému termínu se mohou zákazníci rezervovat do řady a v případě uvolnění místa budou automaticky informováni o vytvoření standardní rezervace, aniž by museli stav termínu neustále kontrolovat.

Vhodný pro spinning, jóga, semináře, přednášky, letní tábory, jednorázové kurzy, workshopy, zájezdy, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Spinning, ...

V názorné ukázce je vytvořen termín pro spinning, kde se nachází omezený počet rotopedů, jinak řečeno termín má omezenou kapacitu. Zákazník si nemusí předem rezervovat přesné místo, ale je nutné ošetřit, aby se na termín přihlásilo nejvýše tolik zákazníků, kolik posilovacích strojů se v místnosti nachází.

Rezervace více opakování

Zatímco zákazní může vytvářet rezervace na jednotlivé termíny pouze samostatně, tak v rámci administrace má provozovatel možnost vytvořit rezervace na několik termínů v řadě během několika sekund.

Takováto rezervace vyžaduje zadání období. V rámci uvedeného časového úseku budou rezervovány veškeré termíny které byly vytvořeny. Pokud tedy termín má nastaveno opakování na několik vybraných dní v týdnu, ale zákazník si přeje rezervovat pravidelně termíny pouze v jeden vybraný den, je možné vybrat také specifické dny, které budou v daném období rezervovány.

Po potvrzení období systém vyhledá dostupné termíny a zobrazí seznam všech rezervovaných termínů. Hromadně lze také označit rezervace za uhrazené, v takovém případě je zákazník nebude moci sám stornovat. Pokud je seznam dlouhý je vhodné zvážit také fakt, zda má být odesláno upozornění pro každou vytvořenou rezervaci nebo ne, aby bylo možné předejít případnému zahlcení emailové schránky zákazníka.