Výpočet ceny rezervací

Ať již budete využívat přímé platby v systému nebo ne, určitě je vhodné poskytnout svým zákazníkům informaci o ceně služeb, které si rezervují. Zákazník tak bude vždy přesně vědět, kolik ho bude služba stát při platbě na místě, resp. kolik bude nutné uhradit pomocí platební brány.

Cenotvorba je významným prvkem při nabízení a poskytování jakýchkoliv služeb. Výsledná cena za službu může být ovlivněna celou řadou faktorů a v určitých situacích může být navyšována či naopak snižována. Rezervační systém poskytuje několik technik, jak výslednou cenu definovat a reálně vypočítat. Jednotlivé techniky úpravy ceny je možné kombinovat, využít všechny nebo jen některé.

1. Vstupní cena rezervace

Prvním krokem je součet cen za jednotlivé rezervované prvky (osoby, místa, atd.). Pokud je u termínu použita jen základní cena, je výpočet dán vynásobením rezervované kapacity a ceny. V systému je nicméně možnost definovat cenové varianty, které umožní snadno rozlišovat různé typy cen (Dospělý, Dítě, apod.). Zde je vstupní cena rovna součtu jednotlivých variant vynásobených odpovídající rezervovanou kapacitou.

2. Rezervační formulář

Vlastní rezervační formulář je silný nástroj, pomocí kterého je možné získat od zákazníků dodatečné informace a údaje. Zároveň je možné na základě těchto údajů upravit cenu rezervace. Možnosti nastavení formulářových polí jsou široké a ovlivňují celkovou cenu různými způsoby.

Typické použití může být připlatek za nadstandardní služby (kladná hodnota, absolutní (Kč), na celou rezervaci) nebo slevy pro členy (záporná hodnota, relativní (%), na celou rezervaci). U složitějších konfigurací vždy doporučujeme chování cenových polí otestovat, aby bylo zachováno očekávané fungování s ohledem na různé kombinace zadání hodnot (např. relativní sleva a zároveň absolutní příplatek).

3. Slevový kupón

Jako další krok, který umožňuje upravit výslednou cenu je aplikace tzv. slevového kupónu. V rezervačním systému se evidují jednotlivé slevové kupóny spolu s jejich parametry (doba platnosti, hodnota slevy/příplatku, možný počet použití). Tyto kupóny pak je možné rozšířit mezi zákazníky a jejich použitím při rezervaci se docílí požadované úpravy celkové ceny rezervace. Typickým použitím jsou různé marketingové slevové akce, ale také např. řízená nabídka rezervací mezi omezenou skupinu zákazníků (kód s nulovou hodnotou a jedním použitím).

Další možností je také využít přímý prodej slevových kupónů zákazníkům, kteří tak zakoupí unikátní slevový kód, který následně uplatní při konkrétní rezervaci.

4. Způsob platby

Výsledkem je celková cena, která může být následně uhrazena zákazníkem přímo v prostředí webového prohlížeče. Ta zohledňuje aplikace jednotlivých nástrojů cenotvorby a je použita jen pro informaci (bez on-line platby) nebo jako podklad pro uskutečnění platby pomocí platební brány.

Specifickým případem je možnost úhrady ceny rezervace pomocí kreditů, což je možné oproti jiným platebním metodám speciálně zvýhodnit (do zvýhodňované částky se nezahrnují slevy či příplatky v rámci procesu cenotvorby).