Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost GARVIS Solutions s.r.o. se při ochraně Vašeho soukromí opírá o dále uvedená pravidla a náležitosti nakládání s osobními údaji.

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme využívat čestným a poctivým způsobem tak, aby nedošlo ke ztrátě Vaší důvěry. Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Budete informováni, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.

Podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom Vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Dodržujeme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a spolupracujeme s příslušnými úřady. Není-li legislativa na ochranu údajů k dispozici, postupujeme dle obecně platných principů pro ochranu osobních údajů.