Interval

Uživatel stanoví velikost intervalu, podle něhož se celý termín rozdělí na právě tak velké časové úseky. Tato hodnota udává násobky hodin, kdy zákazník bude moci provést rezervaci. Zákazník si poté rezervuje libovolný interval, který nesmí být menší než minimální délka jedné rezervace a případně musí být splněny i další omezení.

Vhodný pro sportoviště, sportovní areály, konzultační služby, poradenské služby, sauna, wellness, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Sportovní areál, ...

Typickým příkladem je sportovní areál, který nabízí k pronájmu různá sportoviště. V názorné ukázce uživatel umožňuje rezervaci na tenisové kurty. Velikost intervalu je stanovena na hodinu tak, jak to bývá zvykem. Místem jsou dva kurty, které máme k dispozici a které budeme chtít pronajímat po jedné hodině za stanovenou cenu.

Poradenské služby, ...

Další ukázka je z oblasti poradenství. Poradce nabízí své služby a chce, aby si zákazník vždy rezervoval nějaký časový interval, během kterého se mu bude plně věnovat a řešit s ním jeho problémy. V případě, že minimální délka rezervace bude vymezena na 1 hodinu a zároveň velikost intervalu bude stanovena na půl hodiny, umožní tak poradce svým zákazníkům širší výběr při vytváření rezervací. Termín vytvořený tímto způsobem však přináší riziko takzvaných prázdných půlhodinových oken, na které už nebude možné provést rezervaci, jelikož nesplňují kritérium minimální délky rezervace. Názornou ukázku najdete v následujícím obrázku, kde vznikla volná časová buňka v intervalu 10:30 – 11:00. Na tento čas nebude možné rezervaci provést.