SmartEmailing

Chcete efektivně pracovat se svými zákazníky a poskytovat jim pravidelně informace o svých službách, slevách nebo akcích? Pak doporučujeme využívat oblíbený český produkt SmartEmailing . Tento nástroj Vám pomůže získat nové zákazníky a těm stávajícím opakovaně prodávat a nabízet své služby. Jak? Umožní vám efektivně udržovat kontakty na zákazníky, odesílat pěkné kampaně s pomocí připravených šablon, nastavit proces automatické komunikace nebo zobrazit přehledné statistiky, ve kterých uvidíte, kdo kliká a čte vaše e-maily.

Možnosti využití SmartEmailing?

  • Snadné vytváření e-mailových newsletterů s informacemi pro Vaše zákazníky (předchystané šablony optimalizované pro různé mailové klienty a mobilní zařízení).
  • Správa kampaní a rozesílání newsletterů zákazníkům.
  • Monitorování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kampaní.
  • Automatizace a optimalizace procesů, např. rozesílání podle nastaveného času, podle času, kdy adresát nejčastěji čte e-maily, znovurozesílání kampaní, atd.
  • Chytrá segmentace a personalizace, kdy můžete oslovovat různé skupiny svých zákazníků, oslovovat je v e-mailu jménem nebo poslat přání k svátku.
  • ... a mnoho dalšího.

Rezervační systém reenio poskytuje přímou integraci se systémem SmartEmailing, a to tak, abyste mohli snadno spravovat a sdílet kontakty svých zákazníků mezi oběma systémy. Propojení můžete realizovat ručně (pomocí exportu zákazníků) nebo automatizovaně (přidání kontaktu vždy po registraci resp. rezervaci). Pak už je jen na Vás, jaké e-mailové kampaně budete mezi své zákazníky rozesílat.

Chci vědět více o nástroji SmartEmailing

Nastavení propojení

Pokud již máte vytvořený SmartEmailing účet a přístup do administrace, je potřeba získat údaje pro propojení se systémem reenio. Tyto údaje najdete v hlavní nabídce Můj účet - API klíče. Po kliknutí na Přidat API klíč a zadání jména aplikace k propojení (např. reenio) se zobrazí speciální řetězec znaků. Ten společně se svým přihlašovacím jménem (zobrazeno na stránce se seznamem API klíčů v administraci SmartEmailing) překopírujete do nastavení v rezervačním systému reenio.

Nastavení - Obecná nastavení - Třetí strany

Tím jste oba systémy propojili pro další používání. Upozornění: již vytvořené API klíče nejsou v systému SmartEmailing znovu přístupné, pokud potřebujete aplikace provázat znovu, je nutné vytvořit opětovně nový klíč a celý proces opakovat.

Nastavení a spuštění exportu

K samotnému exportu kontaktů z rezervačního systému se dostanete na stránce Zákazníci a výběrem tlačítka Export zákazníků - SmartEmailing. Zobrazí se informace o exportu a možnosti nastavení exportů. Pokud není nastaveno propojení mezi oběma systémy, možnost exportu není možná.

Zákazníci - Export zákazníků - SmartEmailing

Manuální export

Tento export umožňuje jednorázově přenést aktuální kontakty Vašich zákazníků do zvoleného seznamu kontaktů systému SmartEmailing. Můžete si také určit, jaká skupina kontaktů a jaké údaje se mají exportovat. Pokud zákazník již v seznamu kontaktů existuje (podle e-mailové adresy), tak se jeho údaje pouze aktualizují. Zákazníci, kteří nemají zaškrtnuto „Zasílání novinek“, jsou exportování také, ale jejich e-mail je automaticky nastaven jako „Odhlášený“.

Automatický export

Tento využijete ve chvíli, kdy chcete mít průběžně aktualizovaný seznam kontaktů svých zákazníků v systému SmartEmailing, a to vždy, když se nový zákazník zaregistruje nebo rezervuje. Opět můžete nastavit, jaká skupina zákazníků a jaké údaje se mají exportovat. Pokud zákazník již v seznamu kontaktů existuje (podle e-mailové adresy), tak se jeho údaje aktualizují. Zákazníci, kteří nemají zaškrtnuto „Zasílání novinek“, jsou exportování také, ale jejich e-mail je automaticky nastaven jako „Odhlášený“. Automatický export probíhá řádově v desítkách minut od přidání nového zákazníka.

Tento automatizovaný systém je vhodný především ve spojení s funkcí Smart Kampaň systému SmartEmailing . Díky tomuto automatizovanému propojení můžete jednoduše zasílat informační e-mail pro nově registrované zákazníky, který jim přijde automaticky dle širokých možností nastavení. Tento e-mail může obsahovat informace o nabízených službách, podmínky a pravidla využívání služeb, slevový kód pro nového zákazníka, atd. Toto propojení Vám umožní využít marketingový potenciál propojení rezervačního systému a mailingové platformy naplno.

Vlastní marketingové zprávy

Integrace systému SmartEmailing přináší ještě další možnosti. Pomocí tzv. vlastních zpráv je možné definovat události, které aktivují odeslání specifického e-mailu (šablony nebo dotazníku) přímo ze systému SmartEmailing. Tato funkce je vhodná především tehdy, když chcete se zákazníkem komunikovat automatizovaně a nad rámec běžných systémových zpráv. Více o využití vlastních zpráv a systému SmartEmailing se dozvíte v článku "Komunikace se zákazníkem".