SmartEmailing

Chcete efektivně pracovat se svými zákazníky a poskytovat jim pravidelně informace o svých službách, slevách nebo akcích? Pak doporučujeme využívat oblíbený český produkt SmartEmailing . Tento nástroj Vám pomůže získat nové zákazníky a těm stávajícím opakovaně prodávat a nabízet své služby. Jak? Umožní vám efektivně udržovat kontakty na zákazníky, odesílat pěkné kampaně s pomocí připravených šablon, nastavit proces automatické komunikace nebo zobrazit přehledné statistiky, ve kterých uvidíte, kdo kliká a čte vaše e-maily.

Možnosti využití SmartEmailing?

  • Snadné vytváření e-mailových newsletterů s informacemi pro Vaše zákazníky (předchystané šablony optimalizované pro různé mailové klienty a mobilní zařízení).
  • Správa kampaní a rozesílání newsletterů zákazníkům.
  • Monitorování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kampaní.
  • Automatizace a optimalizace procesů, např. rozesílání podle nastaveného času, podle času, kdy adresát nejčastěji čte e-maily, znovurozesílání kampaní, atd.
  • Chytrá segmentace a personalizace, kdy můžete oslovovat různé skupiny svých zákazníků, oslovovat je v e-mailu jménem nebo poslat přání k svátku.
  • ... a mnoho dalšího.

Rezervační systém reenio poskytuje přímou integraci se systémem SmartEmailing, a to tak, abyste mohli snadno spravovat a sdílet kontakty svých zákazníků mezi oběma systémy. Propojení můžete realizovat ručně (pomocí exportu zákazníků) nebo automatizovaně (přidání kontaktu vždy po registraci resp. rezervaci). Pak už je jen na Vás, jaké e-mailové kampaně budete mezi své zákazníky rozesílat.

Chci vědět více o nástroji SmartEmailing

Jako uživatelé systému reenio od nás máte dárek - možnost využít slevu 25% na objednávku služeb v systému SmartEmailing. Více v administraci rezervačního systému.

Nastavení propojení

Pokud již máte vytvořený SmartEmailing účet a přístup do administrace, je potřeba získat údaje pro propojení se systémem reenio. Tyto údaje najdete v hlavní nabídce Můj účet - API klíče. Po kliknutí na Přidat API klíč a zadání jména aplikace k propojení (např. reenio) se zobrazí speciální řetězec znaků. Ten společně se svým přihlašovacím jménem (zobrazeno na stránce se seznamem API klíčů v administraci SmartEmailing) překopírujete do nastavení v rezervačním systému reenio.

Nastavení - Obecná nastavení - Třetí strany

Tím jste oba systémy propojili pro další používání. Upozornění: již vytvořené API klíče nejsou v systému SmartEmailing znovu přístupné, pokud potřebujete aplikace provázat znovu, je nutné vytvořit opětovně nový klíč a celý proces opakovat.

Nastavení a spuštění exportu

K samotnému exportu kontaktů z rezervačního systému se dostanete na stránce Zákazníci a výběrem tlačítka Export zákazníků - SmartEmailing. Zobrazí se informace o exportu a možnosti nastavení exportů. Pokud není nastaveno propojení mezi oběma systémy, možnost exportu není možná.

Zákazníci - Export zákazníků - SmartEmailing

Manuální export

Tento export umožňuje jednorázově přenést aktuální kontakty Vašich zákazníků do zvoleného seznamu kontaktů systému SmartEmailing. Můžete si také určit, jaká skupina kontaktů a jaké údaje se mají exportovat. Pokud zákazník již v seznamu kontaktů existuje (podle e-mailové adresy), tak se jeho údaje pouze aktualizují. Zákazníci, kteří nemají zaškrtnuto „Zasílání novinek“, jsou exportování také, ale jejich e-mail je automaticky nastaven jako „Odhlášený“.

Automatický export

Tento využijete ve chvíli, kdy chcete mít průběžně aktualizovaný seznam kontaktů svých zákazníků v systému SmartEmailing, a to vždy, když se nový zákazník zaregistruje nebo rezervuje. Opět můžete nastavit, jaká skupina zákazníků a jaké údaje se mají exportovat. Pokud zákazník již v seznamu kontaktů existuje (podle e-mailové adresy), tak se jeho údaje aktualizují. Zákazníci, kteří nemají zaškrtnuto „Zasílání novinek“, jsou exportování také, ale jejich e-mail je automaticky nastaven jako „Odhlášený“. Automatický export probíhá řádově v desítkách minut od přidání nového zákazníka.

Tento automatizovaný systém je vhodný především ve spojení s funkcí Smart Kampaň systému SmartEmailing . Díky tomuto automatizovanému propojení můžete jednoduše zasílat informační e-mail pro nově registrované zákazníky, který jim přijde automaticky dle širokých možností nastavení. Tento e-mail může obsahovat informace o nabízených službách, podmínky a pravidla využívání služeb, slevový kód pro nového zákazníka, atd. Toto propojení Vám umožní využít marketingový potenciál propojení rezervačního systému a mailingové platformy naplno.

Nastavení vlastních zpráv

Upozornění na vytvoření rezervace pro Vaše klienty, které je možné automaticky odesílat e-mailem, má pevně danou strukturu. V případě, že byste chtěli zasílat kromě tohoto e-mailu ještě svůj vlastní prostřednictvím nástrojů třetích stran, můžete využít vlastních zpráv, které umožňují odesílat e-mail v reakci na událost vytvoření rezervace.Vlastní zprávy nemohou sice nahradit upozorňovací e-maily, které zahrnují důležité informace o samotné rezervaci, ale na druhou stranu je možné ovlivnit jejich celkový obsah a vzhled. Pokud potřebujete předat zákazníkům informace až po příchodu na daný termín, je možné využít odesílání vlastních zpráv při změny stavu rezervace na proběhlá. Po příchodu zákazníka a označení příslušné rezervace prostřednictvím mobilní aplikace či přímo v administraci je automaticky na uvedený e-mail odeslána vlastní zpráva s dodatečnými informacemi, kterými mohou být přihlašovací údaje potřebné v termínu, instrukce apod.

Vlastní zprávy a jejich rozesílání je vhodné v situacích, kdy potřebujete získat zpětnou vazbu pomocí dotazníků spokojenosti nebo automatizovaně rozeslat e-maily obsahující marketingová sdělení, nabídku dalších služeb, instrukce k využití rezervace, akční nabídky na míru, atd.

Vlastní zprávy jsou nástrojem, který umožňuje efektivně pracovat a komunikovat se zákazníky v různých momentech rezervačního procesu. Např. jakmile jejich rezervace skončí, je možné rozesílat zákazníkům dotazník spokojenosti nebo nabídku s dalšími termíny. Pro nastavení takovéto vlastní zprávy je nutné správně nastavit propojení se systémem SmartEmailing a nakonfigurovat tzv. události. V tomto případě jako událost zvolit konec rezervovaného termínu. Samozřejmě nelze předpokládat, že ihned po ukončení termínu, bude zákazník číst vlastní zprávu, a proto je možné nastavit také zpoždění odeslání například na 1 hodinu. U termínů, které mají jiný typ než časový (interval, libovolný čas, vícedenní), je tedy možné díky zpoždění nastavit čas odeslání vlastní zprávy tak, aby byla největší pravděpodobnost, že na e-mail bude zákazník reagovat případně si jej alespoň prohlédne.

Samotné odeslání e-mailové zprávy se realizuje prostřednictvím systému SmartEmailing . Při tvorbě/editaci vlastní zprávy je nutné vybrat některý z e-mailů, který je připraven v systému SmartEmailing. Pokud pak nastane událost pro odeslání, rezervační systém vyvolá odeslání konkrétního e-mailu prostřednictvím systému SmartEmailing.

Pro správnou funkčnost je nutné správné propojení mezi oběma systémy a také musí být k dispozici potřebné e-mailové šablony na straně systému SmartEmailing, a to v momentě pokusu o odeslání!

Rozesílání e-mailů může být nastaveno v závislosti na události, která je přímo spojená s rezervací a příslušným okamžikem v čase. Události mohou být buď automatické, nebo naopak závislé na změně stavu rezervace, která musí být provedena manuálně v administraci, případně prostřednictvím mobilní aplikace přímo na místě. Automatické události nepotřebují žádný krok ze strany administrace. Konkrétně se jedná o události jako je vytvoření rezervace a následně konec rezervovaného termínu, který se automaticky vyhodnotí na základě času rezervace.

Nastavení - Vlastní zprávy

Změna stavu konkrétní rezervace má pouze informační charakter (potvrzená, proběhlá, apod.), a proto není možné spoléhat na změny těchto stavu, které rezervační systém automaticky neprovádí. Konec rezervovaného termínu tedy není totéž jako změna stavu rezervace na proběhlá, která může být provedena manuálně dříve či později. Pokud tedy v administraci nezměníte stav rezervace, příslušná vlastní zpráva nebude odeslána.

Propojení vlastních zpráv s termíny (a následně rezervacemi) je realizováno prostřednictvím skupin zpráv. V první řadě tedy vytvoříte skupinu, kterou následně budete přiřazovat konkrétnímu termínu (v sekci rozšířená nastavení). Jedna skupina zpráv může obsahovat více vlastních zpráv v reakci na různé události. Také je možné vytvořit více vlastních zpráv v reakci na jednu událost, ovšem s různými šablonami pro e-mail. Termínu však můžete přiřadit nejvýše jednu takovou skupinu.