Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů dnes patří k velmi aktuálním pojmům, především pak v oblasti webových stránek a aplikací. V rámci využívání rezervačního systému pracujete s osobními údaji svých zákazníků, kteří svou registrací do systému souhlasí s pravidly užívání Vašich služeb. Ať již pracujete s databází zákazníků v jakékoliv podobě (nemusí se jednat jen o online zpracování dat v rezervačním systému), vždy byste měli myslet na ochranu těchto zákaznických dat a naplnění formálních požadavků. Požadavky týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou dnes souhrnně pokryty tzv. GDPR.

Problematika ochrany osobních údajů a nakládání s nimi přesahuje provoz rezervačního systému a měly by být vyřešeny na úrovni celého podnikání. Rezervační systém reenio je jeden z nástrojů, jak zpracování osobních údajů zjednodušit!

Kromě samotné implementace směrnice GDPR do Vašeho podnikání, byste měli svým zákazníkům poskytovat také informace, jak se s osobními údaji zachází a jak jsou, v rámci vztahu se zákazníky a poskytování služeb, využívány. Tyto informace by měly být dostupné na provozovně či webových stránkách, bez ohledu na využívání rezervačního systému. Ať již informace o svých zákaznících uchováváte jakkoliv či používáte jakýkoliv systém, vždy je třeba myslet na formální náležitosti nakládání s těmito daty.

Jak pracovat s osobními údaji