Poukaz

Tento typ rezervace umožňuje zakoupit/předplatit si vstupenku, kterou je možné uplatnit během definovaného časového období (doby platnosti). Zákazník má během vytváření rezervace možnost zvolit si začátek platnosti svého poukazu a daná rezervace tak bude využitelná od tohoto dne po celou dobu její platnosti.

Výhodou tohoto typu termínu je, že zákazníka nenutíte volit konkrétní termín, na který se musí dostavit. Vytvořená rezervace poskytuje informaci o tom, v jakém období zákazník může využít Vašich služeb, ale neříká nic o konkrétním termínu. Z tohoto důvodu není vhodné vázat tyto poukazy na nabídku služeb, které jsou omezeny dostupnou kapacitou nebo časem. Tento typ termínu neumožňuje omezení celkové kapacity, protože není možné konkrétně určit, na kdy si zákazník poukaz koupí a kdy jej využije.

Tento typ termínu doporučujeme používat v kombinaci s on-line platbami a mobilní aplikací. Můžete tak velmi snadno zefektivnit a zjednodušit prodej vstupenek bez nutnosti řešit konkrétní čas rezervace a zároveň velmi snadno zákazníky odbavovat při využití Vašich služeb.

Vhodný pro vstupenky na různé atraktivity (ZOO, výstavy, atd.), dárkové poukazy, skipasy, vouchery, ...

Vstupenka, ...

Zákazník si u tohoto typu rezervace nevolí konkrétní termín, ale období, během kterého bude mít možnost využít Vašich služeb. Pro ukázkový příklad bude situace vypadat následovně. Zákazník si zakoupí poukaz, jehož platnost je nastavena na deset dní, a to ode dne, který zákazník při rezervaci zvolil. Zákazník pak může přijít kdykoliv během těchto deseti dní a využít poukaz (standardně bude odbaven pomocí mobilní aplikace a rezervace bude v tomto období platná). Při využití poukazu bude kód rezervace zneplatněn (dle procesu odbavování) a rezervace tak nebude již znovu použitelná pro další případný vstup či využití služeb.

Proces nákupu a uplatnění tohoto typu rezervace může být tedy následující (na příkladu vstupenky do ZOO):

  1. Nastavíte termín tak, že definujete dobu, kdy je možné poukaz/vstupenku koupit resp. využít. Konkrétně tedy vstupenka pro letní sezónu, která je platná 10 dní.

  2. Zákazník si v kalednáři vybere první den platnosti poukazu, např. 5. června. Rezervace resp. vstupenka pak bude automaticky vytvořena na období 5. až 14. června (včetně těchto dnů), což je zároveň doba platnosti a použitelnosti.

  3. Zákazník rezervaci dokončí a on-line uhradí (není podmínkou). Přijde mu potvrzovací e-mail spolu s QR kódem pro odbavení (dle nastavení systému).

  4. Zákazník se 8. června dostaví ke vstupu ZOO, kde mu je jeho rezervace pomocí QR kódu zkontrolována. Zákazník je vpuštěn na prohlídku a rezervace je označena jako proběhlá (vstupenka při další kontrole už nebude platná).