Celá sekvence

Uživatel nabízí kurzy, které se budou s nějakou periodou opakovat. Základním předpokladem je, že zákazník bude pravidelně docházet na tyto termíny až do konce opakování, a proto je důležité při vytváření termínu s tímto typem rezervace dbát na to, aby byl nastaven také konec opakování termínu.

Vhodný pro taneční kurzy, plavecké kurzy, vzdělávací kurzy, výuka jazyků, volnočasové aktivity pro děti, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky

Taneční kurz, ...

Zákazník si v systému navolí příslušný kurz a po vykonání rezervace mu bude zarezervována celá sekvence termínů až do konce kurzu.