Online události

Stále častěji jsou nabízeny služby, které nejsou poskytovány přímo, ale jejich konzumace je postavena čistě na online komunikaci a online zážitku v prostředí internetu. Mimo samotné speciální technické řešení "účasti" zákazníků na takovéto službě, je možné snadno aplikovat celý rezervační proces běžným způsobem. Systém reenio tak nabízí nástroj, pomocí kterého je možné efektivně provést rezervaci, či zakoupit vstupenku, na tzv. online událost a následně zajistit poskytnutí informací potřebných pro její využití.

Využití online událostí je vhodné zejména pro webináře, koncerty, divadelní vystoupení, online workshopy, schůzky, jednání, prezentace či online výuku.

Jak funguje rezervace na online událost

Online události jsou dostupné pouze u termínu typu "Celý jeden termín" a "Poukaz". Nastavení najdete jako záložku v rozšířených nastaveních termínu. Pro využívání online událostí je nezbytné, aby zákazníci získali svůj kód rezervace!

 1. Jako první krok je nutné vytvořit standardní termín, který reprezentuje nabídku k rezervaci. Zde je možné využití veškeré možnosti, které systém a daný typ termínu nabízejí (ceny, omezení, informace, apod.). Součástí rozšířeného nastavení pak můžete specifikovat konkrétní parametry online události.
 2. Pro nastavení termínu je nutné připravit samotný online zdroj (typ služby), který bude poskytnut zákazníkům. Na výběr máte z několika platforem pro online přenosy či online schůzky. Systém reenio nezajišťuje technické řešení konkrétní online události, ale poskytuje možnost integrace a zařazení do procesu rezervace.

 1. Po nastavení typu služby je konkrétní termín připraven poskytovat zákazníkům informace o online události.
 2. Zákazník provede na daný termín rezervaci standardním způsobem, a to včetně výběru času, vyplnění rezervačního formuláře, hrazení ceny za rezervaci, apod. Následně obdrží e-mail (dle nastavení systému) s potvrzením rezervace, ve kterém bude uveden také odkaz online události. V případě, že je vyžadována platba a kód rezervace je zasílán až po uhrazení částky, bude odkaz součástí až e-mailu potvrzujícího platbu! Pro využívání online událostí je nezbytné, aby zákazník získal svůj kód rezervace!
 3. Odkaz zaslaný v e-mailu je vstupem k využití a konzumaci online obsahu. Kliknutím na odkaz je zákazník přesměrován na Vaši rezervační stránku a je vyzván k zadání svého rezervačního kódu! Pokud zadá správný rezervační kód, je mu umožněn přístup k externí službě, která poskytuje sdílený obsah (obsah je vložen do rezervační stránky, tzv. embedding). Rezervace je tímto označená jako "Odbavená".
 4. Přístup k obsahu je řízen rezervačním systémem (odkaz na online událost směřuje vždy na stránky systému reenio), což umožňuje aplikovat určitá pravidla, především v rámci kontroly rezervačního kódu a času, kdy je možné k obsahu přistupovat! Byť zákazníkovi není nikdy přímo zobrazován odkaz na samotnou externí službu, není v technických možnostech zcela zamezit pokusům a získání přímého odkazu na sdílený obsah a obejití ochranných mechanismů. Mějte proto na paměti, že systém reenio negarantuje samotné zajištění využití externích služeb!
 5. Poskytování online zdroje v rámci události je omezeno časem, který je nastaven termínem. Případně je možné jej v rámci nastavení rozšířit o čas před/po termínu, např. aby bylo možné nechat zákazníky/diváky se připojovat ještě před spuštěním samotného přenosu apod. Pokud celkový čas vyprší, je konzumace online události ukončena, a to i v rámci jejího sledování!

Rezervační systém reenio slouží pouze jako technické rozhraní mezi Vašimi zákazníky a externí službou poskytující obsah. Mějte na paměti, že při sdílení obsahu je nutné se řídit Podmínkami poskytování konkrétní služby, a to i s ohledem na způsoby šíření a poskytování vlastního vytvořeného obsahu.

Časté dotazy

Mohu využívat online události i v režimu FREE?

V rámci režimu FREE můžete online události standardně nastavit a vyzkoušet si je v rámci administrace. Pro sdílení online událostí se svým zákazníky již musíte mít aktivní jeden z placených balíčků! Na stránce online události (v případě FREE balíčku) nebudou zákaznické rezervační kódy akceptovány!

Jakým způsobem funguje kontrola rezervačních kódů a je zamezeno jejich násobnému použití?

Systém má implementovány určité kontrolní algoritmy, které jsou schopny eliminovat násobné využití stejného rezervačního kódu pro účast na online události. Pokud využíváte jednotlivé rezervační kódy (jeden kód je určen pouze pro jedno využití), pak je s tímto kódem možné sledovat událost pouze na jednom zařízení ve stejný čas. Pokud máte jeden rezervační kód pro celou rezervaci (rezervovaná kapacita je větší než 1), pak systém umí zohlednit počet zařízení s ohledem na kapacitu rezervace a časový interval. Rezervační kód je uplatnitelný po celou dobu trvání rezervace (plus prodloužení časového intervalu dle nastavení online události), aby bylo možné například v případě výpadku spojení znovu se připojit a dále se online události účastnit.

Mějte však na paměti, že tyto ochranné principy fungují pouze, pokud se zákazník účastní online události na stránce systému. Pokud nějakým způsobem (což není možné zcela technicky omezit) získá přímý odkaz na zdroj vysílání, není možné následně nijak přístup k tomuto online obsahu řídit.

Jak zamezit šíření online obsahu mimo rezervované zákazníky?

Byť zákazníkovi není nikdy přímo zobrazován odkaz na samotnou externí službu (ale vždy se pracuje s odkazem rezervačního systému), není v technických možnostech zcela zamezit pokusům o získání přímého odkazu na sdílený obsah a obejití ochranných mechanismů. Stejně tak, není často možné ovlinit samotný přehrávaný obsah a funkcionalitu přehrávače (např. přímý odkaz na YouTube a následné sdílení odkazu dále). V některých případech je možné využít tzv. neoficiální přehrávač, který omezuje možnosti přehrávání online obsahu na nezbytné funkce a poskytuje větší míru kontroly nad sdíleným obsahem ze strany rezervačního systému. Upozorňujeme však, že v případě, kdy se rozhodnete nepoužívat oficiální přehrávač dané platformy, nemusí být, s ohledem na konkrétní situaci a Vámi sdílený obsah, vždy zajištěno splnění Podmínek poskytování dané služby.

YouTube

Jedná se o nejrozšířenější platformu pro sdílení video obsahu, a to včetně podpory tzv. Live Streaming. V rámci online události můžete sdílet jakýkoliv obsah na YouTube, samozřejmě, že právě živé přenosy dávají tomuto využití největší smysl.

Jak provozovat živý přenos na YouTube

Poznámky a tipy

 • Pro živé streamování budete potřebovat ověřený YouTube kanál s aktivovanou podporou živých přenosů.
 • Je nutné si živé vysílání připravit a naplánovat předem! Tím získáte odkaz ke svému vysílání, který můžete nastavit v rámci online události. Samotné vysílání pak spustíte v potřebný okamžik.
 • Doporučujeme nastavit "Soukromí" přenosu na "Neveřejný přístup/Unlisted". Tímto umožníte přístup jen prostřednictvím odkazu a omezíte tak možnosti šíření obsahu na internetu. Pokud nastavíte tuto hodnotu na "Soukromý" přístup bude povolen pouze omezené skupině uživatelů, které navíc musíte explicitně definovat pomocí jejich Google účtů!
 • Věnujte pozornost obsahu a kvalitě samotného přenosu, aby Vaši zákazníci/diváci byli spokojeni - scénář, prostředí, technické vybavení, apod.

Vimeo

Platforma, která je oproti YouTube více zaměřena na profesionály. Tomu odpovídá i skutečnost, že živé přenosy, tzv. Live Streaming je dostupný až v placených balíčcích služby. V rámci online události můžete sdílet jakýkoliv obsah na Vimeo, samozřejmě, že právě živé přenosy dávají tomuto využití největší smysl.

Jak provozovat živý přenos na Vimeo

Poznámky a tipy

 • Pro živé streamování budete potřebovat Vimeo účet v placeném režimu Premium/Enterprise.
 • Je nutné si živé vysílání připravit a naplánovat předem! Tím získáte odkaz ke svému vysílání, který můžete nastavit v rámci online události. Samotné vysílání pak spustíte v potřebný okamžik.
 • Doporučujeme nastavit omezení viditelnosti na "Skrýt video na Vimeo". Tímto umožníte přístup jen prostřednictvím odkazu a omezíte tak možnosti šíření obsahu na internetu.
 • Vimeo nabízí celou řadu možností přizpůsobení přehrávače, využijte nastavení tak, abyste poskytli divákům jen ty funkce, které opravdu potřebují, typicky omezte možnosti sdílení obsahu.
 • Věnujte pozornost obsahu a kvalitě samotného přenosu, aby Vaši zákazníci/diváci byli spokojeni - scénář, prostředí, technické vybavení, apod.

ZOOM

Na rozdíl od YouTube nebo Vimeo je tato platforma zaměřena především na online schůzky a kolaborativní práci. Je tak ideální v momentě, kdy kromě poskytnutí obsahu požadujete také zpětnou vazbu a zapojení svých diváků, např. při online výuce nebo školeních. Můžete využívat režim, který je zdarma. Nicméně plnohodnotné možnosti poskytnou až placené balíčky.

Jak provozovat meeting na ZOOMu

Poznámky a tipy

 • Režim FREE umožňuje provozovat schůzky pouze v omezeném počtu a čase. Pro plnohodnotné schůzky je lepší využít některý z placených balíčků.
 • Je nutné si setkání/meeting připravit a naplánovat předem! Tím získáte ID a heslo schůzky, které můžete nastavit v rámci online události. Samotnou schůzku pak spustíte v potřebný okamžik. Heslo pro meeting je vyžadováno!
 • Jednotlivé účastníky není potřeba nijak osobně zvát, díky zadanému heslu bude každý zákazník se správným rezervačním kódem automaticky připojen jako účastník schůzky. Pozor, abyste konkrétními nastaveními neomezili tuto funkčnost, např. zakázání připojení před pořadatelem nebo nastavení schůzky pouze pro přihlášené!
 • Věnujte pozornost obsahu a kvalitě samotné schůzky, aby Vaši zákazníci/diváci byli spokojeni - scénář, prostředí, technické vybavení, apod.