Vložení do webu

Pokud máte své vlastní webové stránky, může být pro Vás a Vaše zákazníky zajimavé nabídnout rezervační systém integrovaný přímo do těchto stránek. Ve známém vzhledu resp. na známé adrese tak zákazníci mohou plně využívat možností rezervačního systému a rezervovat se na vaši nabídku termínů.

I když může být integrace rezervačního systému do jiných webových stránek zajímavou možností při komunikaci se zákazníky, vždy doporučujeme zvážit výhody a nevýhody konkrétního použitého řešení. V určitých případech může být výrazně efektivnější využívat přímý odkaz na rezervační stránku a nabídnout tak zákazníkům plný komfort při práci s rezervačním systémem.

Existuje několik možností, jak rezervační systém propojit s již existujícím webem. Jendotlivé varianty vyžadují různou úroveň zásahu do existujícího webu a nabízí různou formou propojení z pohledu zákazníků.

Přímé vložení do webové stránky

Nejkomplexnějším způsobem integrace rezervačního systému do webových stránek je jeho přímé vložení do obsahu konkrétní stránky. Pro návštěvníka Vašich stránek to znamená, že rezervační systém vidí ihned při procházení Vašeho webu a může rovnou zahájit proces rezervace. Zároveň je pořád na dané webové prezentaci a vůbec nepřichází do kontaktu s vlastní webovou adresou rezervační stránky, na které systém provozujete.

Technické řešení je založeno na vložení speciálně vygenerovaného HTML kódu, který najdete v administraci systému reenio. Ten je potřeba zkopírovat a vložit na konkrétní místo v obsahu webové stránky. V některých případech se může jednat o velmi snadný zásah do obsahu webu, v jiných případech může být nezbytný zásah webového vývojáře. Záleží na tom, jakým způsobem je provozována a spravována Vaše webová prezentace.

Nastavení - Vložení do webu - Vložení do stránky

Při generování kódu pro vložení je možné ovlivnit vzhled a chování pomocí specifických nastavení. Je možné určit barevné schéma rezervační stránky (zvolená barva je nezávislá na hlavní nastavené barvě rezervační stránky), jazyk stránky, způsob zobrazení informací, apod. V rámci "Rozšířených nastavení" je pak možné vložit přímý odkaz na termín, kdy zobrazený obsah vložené rezervační stránky bude odpovídat nastaveným parametrům odkazu (viz níže).

V případě, že internetový prohlížeč zákazníka neumožní korektní zobrazení a fungování rezervačního systému uvnitř Vašeho webu, bude zobrazeno pouze tlačítko pro přímý přechod na rezervační stránku.

Při vkládání rezervačního systému do jiného webu je potřeba vzít v úvahu, že jeho zobrazení může být ovlivněno vzhledem a designem hostitelské stránky. Doporučujeme si vždy vyzkoušet danou webovou stránku, a to včetně funkčnosti na mobilních zařízeních.

Analytické nástroje

Pokud dojde k vložení rezervační stránky do jiného webu, pak je důležité si uvědomit, že rezervační stránky se nestává plnohodnotnou součástí hostitelské stránky, ale jedná se o samostatný vložený prvek, byť to nemusí být pro návštěvníka vizuálně zřejmé. V tomto případě se tedy jedná o technicky dva odlišné weby s různými parametry a pocházející z různých domén. Toto bývá problémem obzvlášť v případě, kdy je potřeba měřit různé analytické a konverzní údaje, kdy událost vzniklá v rezervační stránce nijak neovlivní měření na hostitelské stránce.

Tato situace je řešitelná tak, že kód pro vložení rezervační stránky je potřeba doplnit o volání funkce, kterou si sami definujete v rámci hostitelské stránky, a to pomocí atributu "data-reservation-created". Hodnotou tohoto atributu je název vaší funkce, kterou chcete volat v okamžiku vytvoření rezervace. V této funkci je pak možné implementovat jakékoliv vlastní události či měření, které budou směřovat na doménu hostitelského webu, a to v momentu vytvoření nové rezervace návštěvníkem. Další informace nalezenete v kapitole API.

<div class="reenio-iframe" data-size="auto" data-reservation-created="onReservationCreated"></div>
<script src="........." async defer></script>

Speciální parametry

V některých situacích může být, při vkládání rezervační stránky do hostitelského, vhodné schovat některé standardní prvky. Toho je možné docílit pomocí speciálních parametrů použitých obecně v URL, případně jako HTML parametr data-url ve vkládaném kódu.

https://demo.reenio.cz/cs/iframe/#/terms;hideFooter=2;hideMenu=2;hideResources=2;hideCalendar=2;viewMode=day

<div class="reenio-iframe" data-size="auto" data-url="/terms;hideFooter=2;hideMenu=2;hideResources=2;hideCalendar=2"></div>
<script src="........." async defer></script>

Vložení formou rezervačního tlačítka

Druhou možností, jak integrovat rezervační systém do jakéhokoliv webu, je vložení tzv. "rezervačního tlačítka". Zde je postup a technické řešení velmi podobné jako u přímého vložení do webu, tj. je potřeba vložit speciálně vygenerovaný kód na konkrétní místo ve stránce.

Nastavení - Vložení do webu - Rezervační tlačítko

Rozdíl oproti přímému vložení je ten, že se do stránky nevkládá celý rezervační systém, ale pouze tlačítko. Po kliknutí na toto tlačítko se pak návštěvník automaticky přesměruje na plnohodnotnou rezervační stránku nebo se tato stránka zobrazí v dialogovém okně nad Vašim webem (dle Vašeho nastavení). Při nastavení integračního kódu můžete opět využít celou řadu možností přizpůsobení, a to včetně vložení speciální adresy pro zobrazení pouze konkrétního termínu.

Běžné internetové odkazy

Pokud nechcete nebo nemůžete vkládat speciální kód do svých stránek, můžete používat běžné odkazy v různých podobách. Stačí, když si zkopírujete odpovídající webovou adresu a tu pak můžete vložit jako klasický odkaz v textu, odkaz na obrázku, odkaz jako tlačítko v designu Vašeho webu nebo tyto adresy můžete používat také v off-line podobě na letácích, atd.

Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení - Adresa

Hlavní adresu své rezervační stránky najdete v administraci v záložce Nastavení nebo po kliknutí na ikonku zeměkoule v pravém horním rohu. Použitím, této adresy zajistíte přímý přístup na úvodní zobrazení Vaší rezervační stránky. Pokud chcete zákazníky nasměrovat konkrétněji, je ideální cestou využití vygenerovaného odkazu na konkrétní termín.

Při sdílení webových adres kopírováním z adresní řádky webového prohlížeče myslete na to, že adresa může být ovlivněna tím, zda jste přihlášení apod. a nemusí pro všechny uživatele fungovat stejně. V žádném případě nesdílejte a nekopírujte tyto adresy, pokud pracujete v administraci systému reenio!

Odkazy na konkrétní termíny

Pokud chcete návštěvníky směřovat na konkrétní nabídku k rezervaci, tj. konkrétní termín, máte možnost nechat si vygenerovat odkaz (URL adresu), která Vám toto usnadní. Nástroj pro generování těchto adres najdete při editaci konkrétního termínu a zobrazí se po kliknutí na tlačítko v pravém horním rohu. V rámci specifické adresy jste pak schopni ovlinit i způsob zobrazení kalendáře, rozcestníku či určit specifické datum. Můžete si tak vytvořit odkazy, které budou umožňovat rezervace jen na jeden konkrétní termín, což je vhodné především, pokud si rozcestník na nabídku svých služeb řešíte prostřednictvím svého samostatného webu.

Termíny - (Editace termínu) - Odkaz na termín

Takto získaný odkaz na termín můžete dále používat dle svých potřeb:

  • součást nastavení kódu pro vložení do webové stránky (rozšířená nastavení)
  • součást nastavení kódu pro vložení rezervačního tlačítka (rozšířená nastavení)
  • běžný internetový odkaz pro umístění kdekoliv na webové stránky
  • webová adresa šířená mezi zákazníky (e-maily, tištěná propagace, atd.)

Propojení s MioWebem

MioWeb není jen moderní nástroj pro tvorbu a správu webových prezentací , což je v dnešní době základem téměř každého podnikání, ale komplexní marketingová platforma. Pokud navíc provozujete rezervační systém, je logickým krokem propojení resp. vložení rezervačního kalendáře do svého webu. Se systémem MioWeb to lze velmi jednoduše během několika málo minut. Přečtěte si také článek, který jsme společně právě s MioWebem vytvořili, abychom zdůraznili přínosy využívání rezervačních systémů a webové prezentace v dnešní době.

Tlačítko na Facebook stránce

Pokud provozujete pro své podnikání také Facebook stránku, je velmi efektivní ji propojit s rezervační stránkou systému reenio. Díky tomu budou návštěvníci Vaší Facebook stránky okamžitě vědět, že nabízíte také přímé rezervace a jedním kliknutím mohou zahájit rezervační proces. Postup, jak toto propojení realizovat je velmi jednoduchý.

  1. Přihlaste se do správy své Facebook stránky (musíte mít odpovídající oprávnění).
  2. V horní části stránky uvidíte tlačítko "Přidat tlačítko" příp. již nějaké nastavené tlačítko z dřívějška. Po kliknutí na něj se zobrazí dialog pro nastavení tlačítka resp. nabídka, zda chcete existující tlačítko zrušit nebo upravit.
  3. Z nabídky zvolíte položku týkající se objednávání (tlačítko rezervace není aktuálně podporováno pro nastavení externího odkazu) a kliknete na tlačítko "Další".
  4. Následně zvolíte položku "Odkaz na web" a zadáte adresu své rezervační stránky. Jako odkaz můžete použít nejen hlavní adresu stránky, ale také jakýkoliv odkaz, např. na konkrétní termín viz výše - možnosti generování odkazů.
  5. Průvodce nastavením tlačítka dokončíte a od této chvíle již máte na své Facebook stránce tlačítko s přímým odkazem na rezervaci.