Foxentry

Jednou z nejdůležitějších a nejcennějších věcí v podnikání jsou data a informace, především data o zákaznicích a jejich rezervacích. Kvalita těchto dat, jejich správnost a potřebná validace je důležitým faktorem, který ovlivňuje nejen následnou komunikaci se zákazníkem, ale i vůbec možnost poskytnutí rezervované služby. Pokud např. zákazník omylem udělá chybu ve své emailové adrese, nebude mu úspěšně doručeno potvrzení o rezervaci, výzva k platbě či další informace. S takovou situací jste se určitě již setkali a její řešení nemusí být vždy triviální.

Překlep v e-mailové adrese, neplatné telefonní číslo nebo špatně zadané firemní údaje na dokladu - to všechno jsou situace, které mohou komplikovat efektivitu využívání rezervačního systému.

Elegantním a moderním řešením je tzv. validace a našeptávání údajů při vyplňování formulářů. Náš systém umožňuje napojení na službu Foxentry, která se specializuje na pomoc se zadáváním údajů zákazníkem a jejich ověřování. Obzvláště vhodná je tato funkce u ověření e-mailové adresy!

Chci vědět více o nástroji Foxentry

Zaujaly vás funkce, které Foxentry nabízí? Využijte dvoutýdenní možnost testování zdarma, které je k dispozici pro každého nového klienta.

Zároveň se nemusíte bát složitého nastavení - podpora Foxentry vše nastaví za vás. Stačí se s nimi spojit na info@foxentry.cz nebo v chatu na www.foxentry.cz a na všem se domluvit.

Nastavení propojení

Pokud chcete zvýšit efektivitu a uživatelský zážitek svých zákazníků, stačí si zřídit účet u Foxentry , založit si projekt a ten v administraci systému reenio jednoduše propojit. Při založení nového účtu máte možnost si vše zdarma vyzkoušet v rámci uvítacího tarifu, a to po dobu dvou týdnů.

Pro propojení potřebujete identifikátor pro integraci, který najdete v integračním kódu v administraci Foxentry, jako součást URL adresy. Jedná se o identifikátor obvykle o délce 10 znaků, který zkopírujte a vložte bez uvozovek či apostrofů.

Nastavení - Obecná nastavení - Třetí strany

Tímto základním krokem se zajistí, že systém reenio je připraven využívat funkcionalitu našeptávání a ověřování údajů. Následně je potřeba provést nastavení projektu v administraci Foxentry. Klíčovým parametrem je definice domény Foxentry projektu, konkrétně parametr URL webu. Zde zadejte doménu své rezervační stránky, kterou primárně používáte, např. mojefirma.reenio.cz.

Pokud rezervační stránku používáte na vlastní doméně, např. rezervace.mojefirma.cz, je potřeba kontaktovat podporu Foxentry (pomocí chatu v administraci Foxentry), kde vám přiřadí druhou doménu jako alternativní.

Další nastavení projektu je pak otázkou konkrétních preferencí a představ o fungování našeptávání a ověřování údajů. V dalším kroku je pak potřeba definovat konkrétní pravidla toho, co a jak se má ověřovat a našeptávat.

Pro provoz ověřování údajů a našeptávání je vždy nutné mít aktivní účet u Foxentry s odpovídajícím tarifem a správně nastaven parametr URL webu. Pokud z nějakého důvodu není možné používat funckionalitu Foxentry, nemá to vliv na rezervační formulář samotný a vše bude fungovat standardně, pouze uživatel nedostane funkcionalitu navíc.

Veškerá funkcionalita Foxentry je omezena v případě, že rezervační systém je vložen do vlastního webu!

Nastavení funkcí a pravidel

Pokud již jsou oba systémy propojeny, je nyní potřeba v administraci Foxentry definovat funkcionality a pravidla, které se mají na různé formuláře na rezervační stránce aplikovat. Sami si takto můžete snadno určit, zda chcete pouze kontrolovat správnost e-mailových adres v rezervačním formuláři nebo využívat všechny možnosti včetně našeptávání kompletních firemních údajů při zadávání údajů na doklad k platbě.

Tato nastavení je potřeba provést ručně! Funkcionalita webového konfigurátoru (Spustit konfigurátor na webu) není podporována!

V rámci požadované funkcionality vždy vytvořte odpovídající validátor a nastavte jednotlivé parametry mapování vstupů dle přehledu níže, a to pro všechny typy formulářů, které pro danou funkci chcete podporovat. Našeptávání a validace bude zákazníkovi poskytnuta pouze tehdy, pokud bude korektně nastaven konkrétní validátor pro daný typ formulářů.

Validace adres

Slouží k našeptání poštovní adresy (jednotlivých položek) a ověření její správnosti.

Rezervační formulář

HTML identifikátor Naše označení
.reservation-form-street Ulice, číslo domu
.reservation-form-city Město
.reservation-form-zip-code PSČ
.reservation-form-country Stát (kód)


Formulář pro registraci nového zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.registration-form-street Ulice, číslo domu
.registration-form-city Město
.registration-form-zip-code PSČ
.registration-form-country Stát (kód)


Formulář pro editaci profilu registrovaného zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.edit-profile-form-street Ulice, číslo domu
.edit-profile-form-city Město
.edit-profile-form-zip-code PSČ
.edit-profile-form-country Stát (kód)


Formulář pro doklad k platbě (koncový zákazník)

HTML identifikátor Naše označení
.billing-info-form-street Ulice, číslo domu
.billing-info-form-city Město
.billing-info-form-zip-code PSČ
.billing-info-form-country Stát (kód)

Firemní našeptávač

Poskytuje komfortní a jednoduchý způsob vyplnění informací o firmě, a to včetně adresy či identifikačních čísel.

Formulář pro doklad k platbě (firemní zákazník)

HTML identifikátor Naše označení
.billing-info-form-company-name Název
.billing-info-form-company-id-number
.billing-info-form-company-vat-number DIČ
.billing-info-form-company-city Sídlo firmy (město)
.billing-info-form-company-street Sídlo firmy (ulice, číslo popisné, číslo orientační, písmeno)
.billing-info-form-company-zip-code Sídlo firmy (PSČ)
.billing-info-form-company-country Stát (kód)
.billing-info-form-company-vat-number-sk IČ DPH (SK)

Validace telefonů

Slouží k ověření správnosti formátu telefonního čísla a jeho základních parametrů (např. předčíslí operátora). U nastavení validátoru vždy nastavte Výstupní formát tel. čísla na formát v mezinárodním tvaru (vč. např. +420).

Rezervační formulář

HTML identifikátor Naše označení
.reservation-form-phone-number Tel. číslo


Formulář pro registraci nového zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.registration-form-phone-number Tel. číslo


Formulář pro editaci profilu registrovaného zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.edit-profile-form-phone-number Tel. číslo

Validace e-mailů

Slouží k ověření správnosti nejen formátu e-mailové adresy, ale také ověřuje překlepy v názvu domény, existenci konkrétní poštovní schránky atd.

Rezervační formulář

HTML identifikátor Naše označení
.reservation-form-email E-mail


Formulář pro registraci nového zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.registration-form-email E-mail


Formulář pro editaci profilu registrovaného zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.change-email-form-email E-mail

Validace jmen

Slouží spíše jako doplněk, který ověřuje překlepy v křestních jménech a příjmeních, kdy především poskytuje návrhy ve smyslu "měli jste na mysli ...".

Rezervační formulář

HTML identifikátor Naše označení
.reservation-form-first-name Jméno
.reservation-form-last-name Příjmení


Formulář pro registraci nového zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.registration-form-first-name Jméno
.registration-form-last-name Příjmení


Formulář pro editaci profilu registrovaného zákazníka

HTML identifikátor Naše označení
.edit-profile-form-first-name Jméno
.edit-profile-form-last-name Příjmení