Chytré zámky

Stále častěji se svět on-line rezervací propojuje s fyzickým světem kolem nás. Typickým příkladem mohou být různá chytrá zařízení, jako jsou zámky, světla, apod., která mají přímou vazbu na jednotlivé rezervace či jejich stav. Systém reenio umí s těmito chytrými zařízeními komunikovat (díky speciálním vlastním zprávám) a je tak možné realizovat scénáře, které usnadní vám i vašim zákazníkům využívání rezervovaných služeb.

Funkcionalita napojení na externí zařízení a služby, označovaná jako Connect, je aktuálně v experimentálním režimu. Pokud chcete tuto funkci využívat, obraťte se na náš helpdesk a rádi vám tuto funkcionalitu aktivujeme! Služba dále vyžaduje funkcionalitu vlastních zpráv, která je dostupná v předplatném PREMIUM.

Ať již potřebujete zákazníkům v době rezervace zpřístupnit tenisový kurt, šatní skříňku, zasedací místnost nebo kancelář, chytré zámky různých značek nabízí celou škálu produktů, pomocí kterých je toto velmi snadno proveditelné.

Chytré zámky Igloohome

Společnost Igloohome patří mezi významné dodavatele chytrých zámků a nabízí jak chytré kladkové zámky pro venkovní použití, tak designové zámky a kliky do interiéru.

K integraci s rezervačním systémem je možné použít jakýkoliv zámek Igloohome s klávesnicí a technologií algoPIN. Při integraci je třeba počítat s náklady za provoz zámků na straně Igloohome, a to ve výši cca 2 USD/měsíc.

Princip propojení rezervačního systému a chytrých zámků Igloohome je založen na unikátní technologii algoPIN. Díky této technologii není potřeba řešit online propojení mezi zámkem a systémem, ale vše je založeno na algoritmu generování přístupových kódů v čase. Pokud např. chytrý kladkový zámek potřebujete použít pro přístup na tenisový kurt, vůbec nemusíte řešit WIFI či jiné připojení zámku k internetu, ale zcela si vystačíte s "off-line" provozem tohoto zámku. Jednoduše jej spárujete se svou aplikací Igloohome v chytrém telefonu, přiřadíte jej ke svému Igloohome účtu a umístíte jej na vstupní branku.

V okamžiku, kdy je potřeba klientovi poskytnout PIN pro přístup na tenisový kurt, rezervační systém zjistí potřebný PIN prostřednictvím API Igloohome dle požadovaných parametrů (platnost, délka, počet použití apod.). Tento PIN je následně, dle zvoleného komunikačního kanálu, zaslán zákazníkovi. Podoba PINu je dána speciálním algoritmem, který zajistí, že přímo sám zámek si jej po zadání zpracuje a rozhodne, zda je zadaný přístupový kód platný. V tomto řežimu tedy vůbec nedochází k online komunikaci mezi systémem a konkrétním zámkem!

Nastavení propojení

Předpokladem pro využívání chytrých zámků je vlastnictví podporovaných zámků, účet Igloohome, ke kterému jsou, pomocí mobilní aplikace, zámky spárovány. S tímto účtem se můžete přihlásit také na portál Iglooconnect, kde můžete spravovat své zámky, napojení na aplikace a především platební a fakturační údaje.

Z pohledu rezervačního systému propojení zámků probíhá následovně.

 1. Pro integraci je nutné mít přístupnou funkcionalitu "reenio connect". Pokud ji ve své administraci nemáte dostupnou (nabídka REENIO - Connect), obraťte se na náš helpdesk. Dále je nezbytné mít možnost využívat tzv. Vlastní zprávy.

REENIO - Connect - Igloohome - Nastavení

 1. V rámci části Igloohome zvolte nabídku Nastavení, kde propojíte rezervační systém se svým Igloohome účtem, a to pomocí přihlášení svými údaji. Po úspěšném propojení se na stránce s nastavením zobrazí další možnosti a informace, z nichž klíčová je URL pro webhook.
 2. Nyní je možné nastavit pravidla pro mapování zdrojů a konkrétních zámků. Princip je ten, že pravidla definují to, jaký konkrétní zdroj použitý pro rezervaci je napojen na jaký konkrétní zámek. Zároveň je možné určit i to, jakou formou se PIN pro otevření zámku zákazníkovi odešle. Formát zprávy nelze měnit a je generován systémem.

REENIO - Connect - Igloohome - Pravidla

 1. Posledním krokem je vytvoření vlastních zpráv typu webhook, které budou generovat požadavky na vytvoření PINu a jeho zaslání ve vazbě na konkrétní termíny resp. rezervaci. To provedete v hlavní administraci. Princip je stejný, jako u jakýchkoliv vlastních zpráv, kdy se na základě definované události zašle daný typ zprávy, a to ve vazbě na rezervace resp. termíny v rámci přiřazené skupiny zpráv. V tomto případě je potřeba jako typ zprávy zvolit Webhook a jako URL pro webhook zkopírovat URL, kterou jste získali v nastavení Igloohome (bod 2 výše). Důležité je také nastavit konkrétní událost, která vygenerování a zasláni PINu spustí. Může se jednat o čas před samotným začátkem rezervace, okamžik uhrazení rezervace, apod., vždy to záleží na vašem konkrétním provozním modelu.

Nastavení - Vlastní zprávy

 1. Nezapomeňte skupinu vlastních zpráv přiřadit k termínům, u kterých se mají PINy generovat a zasílat. Vygenerované PINy a jejich platnost si můžete ověřit v přehledu kódů v administraci REENIO Connect.

Technologie algoPIN přináší celou řadu výhod, na druhou stranu je třeba brát v úvahu také určitá omezení, které jsou dané tím, že nedochází k přímé on-line komunikaci s konkrétním zámkem. V určitých případech není možné platnost PINu definovat přesně na úrovni jednotlivých minut s ohledem na skutečnou délku a platnost rezervace. To je dáno právě speciálním algoritmem, kdy samotná přesnost je ovlivněna typem generovaného PINu. Více informací najdete v popisu technologie algoPIN.

Obecně platí následující omezení pro PINy vytvořené v rámci systému reenio:

 • platnost PINu je po celou dobu rezervace s časovým přesahem před začátek rezervace (cca 15 minut)
 • PIN je možné použít několikrát, ale pouze v daném čase platnosti
 • PIN musí být použit do 24 hodin od začátku jeho platnosti, jinak se stane neplatným
 • Pro PINy s kratší dobou platnosti (do 28 dní) je časové rozlišení v řádu minut, u dlouhodobých PINů (až 1 rok) je rozlišení na úrovni dní.

Chytré zámky Nuki

Značka Nuki je další z významných hráčů v oblasti chytrých zámků. Portfólium produktů je postaveno především kolem jejich chytrého zámku pro interiérové použití. V kombinaci s celou řadou doplňků je možné vytvořit komplexní systém ovládaný přístupovými kódy, což odpovídá konceptu automatizace rezervací.

Řešení pro integraci zámku Nuki vyžaduje on-line připojení k internetu (integrováno v zámku nebo pomocí internetové brány) a doplňkovou kódovou klávesnici.

Princip propojení chytrých zámků Nuki a rezervačního systému je založen na on-line připojení zámků k internetu a na jejich přímé komunikaci s rezervačním systémem. Při nastavování přístupových kódů dochází k přímé komunikaci se zámkem a tedy konkrétní vygenerovaný kód je nastaven přímo v zámku dle potřebných parametrů.

Například v okamžiku, kdy je potřeba klientovi poskytnout PIN pro přístup do zasedací místnosti, rezervační systém sám vytvoří PIN kód dle požadovaných parametrů (platnost, délka apod.) a ten zašle prostřednictvím API NUKI do konkrétního zámku. Tento PIN je následně, dle zvoleného komunikačního kanálu, zaslán zákazníkovi. Tento režim přímého on-line propojení přináší výhody ve větší flexibilitě nastavení parametrů kódů a zároveň větší přehled o aktivních či použitých kódech v rámci Nuki aplikace.

Nastavení propojení

Předpokladem pro využívání chytrých zámků je vlastnictví podporovaných zámků a on-line účet Nuki. V tomto účtu musí být spárovány požadované zámky a zároveň tyto zámku musí být připojeny k internetu. Pro integraci nelze použít zámky, které jsou spárovány pouze s mobilní aplikací pomocí Bluetooth.

Před samotným propojením je tedy nutné mít zámky, které chcete ovládat, přístupné skrz internet a spárované/dostupné v Nuki Web aplikaci. Předpokladem je mít zámky spárované s mobilní aplikací, nastavení Wifi připojení pro zámky a následně v nabídce Features & Configuration zvolit Activate Nuki Web, kde následně bude potřeba vytvořit nový uživatelský účet či se přihlásit k již existujícímu účtu. Tento uživatelský účet je pak použitelný i pro přístup v rámci webové stránky https://web.nuki.io.

Z pohledu rezervačního systému propojení zámků probíhá následovně (od kroku 3 je nastavení pro Igloohome či Nuki identické)

 1. Pro integraci je nutné mít přístupnou funkcionalitu "reenio connect". Pokud ji ve své administraci nemáte dostupnou (nabídka REENIO - Connect), obraťte se na náš helpdesk. Dále je nezbytné mít možnost využívat tzv. Vlastní zprávy.

REENIO - Connect - Nuki - Nastavení

 1. V rámci části Nuki zvolte nabídku Nastavení, kde je potřeba zadat API klíč pro umožnění přístupu rezervačního systému k Nuki účtu. API klíč získáte tak, že po přihlášení do Nuki Web zvolíte nabídku API a zde tlačítko Generate API token. Vygenerovaný API klíč si pojmenujte a plně nastavte požadovaná oprávnění (viz obrázek). Po uložení tohoto dialogu bude vygenerován API klíč, který je nutné zkopírovat a vložit do nastavení v rezervačním systému. Tento API klíč se zobrazí jen jednorázově! Po úspěšném nastavení se zobrazí další možnosti a informace, z nichž klíčová je URL pro webhook.

 1. Nyní je možné nastavit pravidla pro mapování zdrojů a konkrétních zámků. Princip je ten, že pravidla definují to, jaký konkrétní zdroj použitý pro rezervaci je napojen na jaký konkrétní zámek. Zároveň je možné určit i to, jakou formou se PIN pro otevření zámku zákazníkovi odešle. Formát zprávy nelze měnit a je generován systémem.

REENIO - Connect - Nuki - Pravidla

 1. Posledním krokem je vytvoření vlastních zpráv typu webhook, které budou generovat požadavky na vytvoření PINu a jeho zaslání ve vazbě na konkrétní termíny resp. rezervaci. To provedete v hlavní administraci. Princip je stejný, jako u jakýchkoliv vlastních zpráv, kdy se na základě definované události zašle daný typ zprávy, a to ve vazbě na rezervace resp. termíny v rámci přiřazené skupiny zpráv. V tomto případě je potřeba jako typ zprávy zvolit Webhook a jako URL pro webhook zkopírovat URL, kterou jste získali v nastavení Nuki (bod 2 výše). Důležité je také nastavit konkrétní událost, která vygenerování a zasláni PINu spustí. Může se jednat o čas před samotným začátkem rezervace, okamžik uhrazení rezervace, apod., vždy to záleží na vašem konkrétním provozním modelu. Důležité je také nastavení webhooku pro událost stornování rezervace, aby došlo k tomu, že pokud dojde ke zrušení rezervace dojde zároveň i k zneplatnění přístupového kódu v zámku!

Nastavení - Vlastní zprávy

 1. Nezapomeňte skupinu vlastních zpráv přiřadit k termínům, u kterých se mají PINy generovat a zasílat. Vygenerované PINy a jejich platnost si můžete ověřit v přehledu kódů v administraci REENIO Connect.