Platební terminál

Rezervační systém reenio umí komunikovat s platebními terminály. Díky tomu můžete přijímat platby od svých zákazníků nejen on-line, ale také osobně. Zákazník tak může zaplatit kdykoliv platební kartou např. na recepci nebo dokonce až v momentě odbavení jeho rezervace pomocí QR kódu. Můžete bez problémů přijímat různé platební karty, Apple Pay i Google Pay, a to ve spolupráci s aplikací platebního terminálu a odbavovací aplikací reenio.

Aktivaci podpory plateb prostřednictvím platebních terminálů najdete v administraci rezervačního systému. Na dané stránce můžete také samostatně aktivovat či deaktivovat používání SumUp resp. GP Tom plateb v rámci celého systému.

Nastavení - Platby, kredity a DPH - Platební terminál

Pokud tedy máte v systému reenio aktivní propojení s daným typem platebního terminálu, stačí následně aktivovat podporu pro konkrétní terminál (SumUp, GP Tom) v odbavovací aplikaci. Aplikace se automaticky propojí s aplikací terminálu a umožní přijímat platby ke konkrétním rezervacím. Díky tomu můžete nechat zákazníka zaplatit přímo při odbavení. Platbu terminálem můžete také vyvolat přímo z prostředí administrace systému reenio (k realizaci platby potřebujete mít v dosahu toto mobilní zařízení).

Rezervační systém reenio poskytuje technickou integraci platebních systémů SumUp a GP Tom. Pro využití platebního terminálu musíte mít uzavřen smluvních vztah mezi Vámi a poskytovatelem platebního kanálu. Systém reenio nezajišťuje zpracování plateb svým prostřednictvím a svým jménem! Používání platebního terminálu je v systému objemově zpoplatněno tzv. kredity, více najdete v administraci systému.

Po úspěšném provedení platby prostřednictvím aplikace dojde k označení konkrétní rezervace jako uhrazené a zákazník může automaticky získat doklad s informací o platbě prostřednictvím e-mailu, který zadal při rezervaci. Celý platební proces se chová úplně stejně, jako v případě platby prostřednictvím on-line platební brány, tj. platbu je možné vrátit, zákazníkovi se automaticky zasílá PDF dokument s potvrzením o platbě, apod.

Provádění plateb prostřednictvím terminálu

Pokud jsou platby pomocí některého z terminálových systémů aktivní, je možné prostřednictvím terminálu hradit neuhrazené rezervace, a to dvěma způsoby. V obou případech je však nutné mít k dispozici mobilní telefon, na kterém je funkční (a přihlášená) naše aplikace pro odbavovaní rezervací a zároveň také aplikace SumUp se spárovaným terminálem či aplikace GP Tom. Mobilní zařízení musí mít samozřejmě také přístup k internetu a v odbavovací aplikaci musí být povoleny platby pomocí SumUp resp. GP Tom.

Tento způsob platby vyžaduje mobilní zařízení s oběma funkčními a nastavenými aplikacemi (aplikace reenio pro odbavení, platební aplikace zvoleného platebního systému), přístup k internetu.

Platba z administrace

Pokud si v administraci zobrazíte detail jakékoliv rezervace, můžete vidět, zda je či není uhrazená. V případě, že uhrazená není, můžete přímo (s ohledem na oprávnění) provést nastavení rezervace jako uhrazené, aniž by došlo k systémové platbě. Takovéto nastavení nevytváří žádným způsobem požadavek na platbu a je pouze indikativní. Zároveň můžete tuto rezervaci uhradit zákaznikovými kredity. Další možnosti je spustit proces platby prostřednictvím platebního terminálu SumUp nebo GP Tom, v tomto případě dochází nejen k označení rezervace jako uhrazené, ale také k vytvoření platby jako takové.

Stačí v detailu rezervace kliknout na tlačítko "Uhradit pomocí SumUp", resp. "Uhradit pomocí GP Tom". V tomto okamžiku je na mobilní zařízení (s odbavovací aplikací) zaslán datový požadavek, který umožní otevření platební aplikace. Následně můžete provést platbu dle instrukcí v aplikaci. Aplikace má automaticky k dispozici informace o zákazníkovi a je tak velmi snadné nechat zaslat potvrzení o platbě přímo z platební aplikace, stejně tak, jako evidovat platby prostřednictvím systému platebního terminálu. Po úspěšném zpracování platby je rezervace označena jako uhrazená a záznam o platbě najdete v administraci v přehledu on-line plateb.

Platba při odbavení kódu

Velmi podobně je možné přijímat platby od zákazníků v okamžiku jejich odbavení, např. na recepci nebo při vstupu na akci. Zákazník přijde na akci se svou vstupenkou (QR kódem), kdy je tento kód načten odbavovací aplikací a vyhodnocena jeho platnost. Obsluha okamžitě může vidět, že rezervace je sice platná, ale ještě nebyla uhrazena. V tom případě stačí přímo v detailu rezervace v mobilní aplikaci kliknout na tlačítko "Uhradit pomocí SumUp" resp. "Uhradit pomocí GP Tom". Aplikace automaticky otevře platební aplikaci s přednastavenými údaji a dále již postupujete podle pokynů platební aplikace a terminálu. Po úspěšném zaplacení je rezervace označena jako uhrazená a následuje proces shodný s využitím on-line plateb.

GP Tom

Pro využívání "Terminálu v mobilu" je nejprve nutné mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem tohoto platebního kanálu a přístupové údaje k obchodnímu účtu. K zajištění tohoto kroku můžete využít náš rychlý poptávkový formulář . V rámci svého obchodního účtu pak provádíte správu platebního nástroje a především využíváte mobilní aplikaci GP Tom.

Z pohledu rezervačního systému systému je pak dalším krokem pouze povolení podpory GP Tom v administraci systému a v odbavovací aplikaci. Na stejném mobilním zařízení, na kterém máte nainstalovánou a nastavenou aplikaci GP Tom a zároveň odbavovací aplikaci reenio pak můžete realizovat platební proces.

Aplikaci GP Tom pro realizaci plateb najdete na Google Play, stejně jako doplňkovou aplikaci GP Tom PIN.

SumUp

Ke správnému fungování přijímání plateb prostřednictvím platebního terminálu SumUp Air je v prvé řadě potřeba mít SumUp účet . V rámci tohoto účtu pak provádíte veškerou správu a nastavení týkající se přijatých plateb, vyúčtování, ověření identity, apod. Dále je důležité mít zakoupen a aktivován samotný platební terminál SumUp Air, který si můžete snadno pořídit prostřednictvím administrace svého SumUp účtu. Další informace o tom, jak se s terminálem a účtem SumUp pracuje najdete na stránce podpory. Jiný typ zařízení terminálu než SumUp Air není podporován!

Z pohledu rezervačního systému systému je dalším krokem propojení systému s Vašim SumUp účtem. To provedete v nastavení platebního terminálu, kde se stačí pouze přihlásit svými přihlašovacími údaji do svého SumUp účtu.

Aplikaci pro realizaci plateb pak najdete na (Apple App Store nebo Google Play).