Zákaznický kredit

Zákaznický kredit je alternativa platební metody, která umožňuje plnou kontrolu nad přidělenými a konzumovanými prostředky vašich zákazníků, aniž by muselo docházet k přímým on-line platbám. Jedná se o alternativu, která odpovídá finančnímu plnění v rámci plateb za rezervované služby.

Platba zákaznickým kreditem je dostupná pouze pro registrované a přihlášené zákazníky. Jeden zákaznický kredit vždy odpovídá svou hodnotou jednotce hodnoty nastavené měny!

Pro používání zákaznických kreditů je v systému nutné jejich povolení, resp. povolení plateb prostřednictvím zákaznických kreditů. S tímto souvisí také možnost, kdy zákazník může mít povoleno stornování své rezervace, kterou uhradil svým zákaznickým kreditem (v případě on-line platby zákazník storno své rezervace sám provést nemůže). V tomto případě systém automaticky vrátí celou výši zákaznického kreditu použitého při platbě.

Nastavení - Platby, kredity a DPH - Platby - Povolit platbu zákaznickým kreditem

Zákaznickými kredity je možné platit jakoukoli nabízenou službu, pro kterou jste v administraci vytvořili termín. Není však možné vytvářet zvláštní kreditové balíčky (s různými cenami) pro konkrétní typy služeb resp. nabízených termínů. Počet kreditů vždy odpovídá částce vyjádřené v hodnotě v dané měně (nejčastěji Kč) - zákaznické kredity jsou tak analogií k platbě skutečné částky za rezervaci.

Zákaznické kredity je vhodné používat především tehdy, pokud chcete poskytnout zvýhodnění a snadnější nakládání s financemi. Hlavním principem využití zákaznických kreditů je motivace zákazníků využívat služby pravidelně a často. Máte k dispozici možnost zvýhodnění v rámci nabídky kreditů k přímému zakoupení a dokonce můžete u jednotlivých termínů definovat konkrétní slevu z ceny rezervace v případě, že je úhrada provedena zákaznickým kreditem.

Formálně je zákaznický kredit možné chápat jako jednorázový nákup služby v určitém rozsahu (počet kreditů) s tím, že zákazník je schopen kredity využít (konzumovat) okamžitě po jejich nabití. Nejedná se tedy o ekonomický platební nástroj (byť se provádí přepočet na reálnou cenu rezervace) ve smyslu peněženky, ale o předplacení následně využívaných služeb formou speciálních jednotek s odpovídající kvantitou (obdoba nákupu a nabíjení kreditu u mobilních operátorů).

Jak zákazníci získají kredity

Základem pro využití plateb prostřednictvím zákaznických kreditů je možnost jejich získání zákazníky. Každý registrovaný zákazník má v rámci svého zákaznického účtu (registrace a přihlášení na Vaší konkrétní rezervační stránce) přístup ke svým kreditům.

Zákaznický kredit může mít nastavenu svou expiraci. To znamená, že při nabití kreditů na zákaznický účet může být omezena jejich platnost. V tom případě po uplynutí uvedené doby nebudou tyto kredity použitelné. Pokud zákazník nakupuje kredity průběžně, doba expirace se odpovídajícím způsobem prodlužuje a platí pro celkový stav kreditů (nově zakoupené kredity se přičtou a doba platnosti se prodlouží vzhledem ke dni nákupu). Samozřejmě, že můžete využívat zákaznické kredity také bez časového omezení.

Doporučujeme problematiku zákaznických kreditů vhodně zahrnout do Vašich obchodních podmínek, aby Vaši zákazníci měli jasno, jakým způsobem se s kredity nakládá, zda mají omezenou platnost, apod.

Veškerý pohyb kreditů je možné zobrazit v rámci detailu konkrétního zákazníka, souhrnně pak na speciální stránce s přehledem všech pohybů (nabíjení i konzumace). Toto zobrazení (příp. export) je vhodné zejména pro evidenci přičítání kreditů na zákaznické účty prostřednictvím administrace resp. Vašich zaměstnanců.

Platby - Pohyb kreditů

Zakoupení kreditů zákazníkem

Pokud máte v systému povoleny zákaznické kredity a zároveň máte aktivní také on-line platby prostřednictvím platební brány, je možné nabídnout zákazníkům kredity k přímému nákupu.

Nastavení - Platby, kredity a DPH - Nabídka zákaznických kreditů

Prvním krokem je vytvoření nabídky zákaznických kreditů, kde je stanoven počet kreditů, které si zákazník zakoupí a zaplatí pomocí on-line platby. Je možné nastavit různé balíčky s různou cenou za různý počet kreditů. Tím máte k dispozici široké možnosti nastavení, které umožňují vytvořit zvýhodnění pro zákazníky platící kreditem (zákazník si koupí více kreditů než je uhrazená reálná cena). Zakoupení kredity se mu ihned připíší na jeho uživatelský účet a dále již může hradit rezervace přímo zákaznickými kredity.

Nabití kreditů v administraci

V případě, že nemáte aktivní on-line platební bránu, případně chcete zákazníkům umožnit nabíjení kreditů na recepci svého zařízení, můžete využít možnost přidávání kreditů prostřednictvím administrace systému (s ohledem na uživatelskou roli). U každého zákazníka (musí být registrovaným uživatelem Vaši rezervační stránky) je možné nabít libovolný počet kreditů. To je tedy vhodné v případě, že zákazník zaplatí hotově na recepci a obsluha systému mu připočte odpovídající počet kreditů na jeho uživatelský účet. Můžete nabíjet také zápornou částku, kdy dojde k odečtu kreditů ze zákaznického účtu.

Upozorňujeme, že v tomto případě je nutné veškeré účetní a formální náležitosti s nákupem kreditů řešit mimo rezervační systém.