Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné systémem reenio a jeho instancemi v souvislosti s jeho provozem a využíváním jako služby. Mezi tyto údaje patří především informace získané on-line pomocí webových formulářů, které jsou součástí systému reenio a jeho instancí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na zobrazení cíleného obsahu, včetně nabídek a reklam na produkty a služby, platforem a/nebo aplikací třetích stran („stránky třetích stran“). Tyto stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady i podmínky přečetli dříve, než začnete stránky třetích stran používat.

Jaké informace systém reenio shromažďuje?

Po registraci, koupi výrobku nebo služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky systému reenio nebo jeho instancí, shromažďujeme některé typy informací, které jsou blíže specifikovány v níže uvedených odstavcích.

Osobní informace uživatele

Slouží především k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), a poskytujete je společnosti GARVIS Solutions s.r.o. při registraci do systému reenio nebo při souvisejících aktivitách na stránkách systému reenio či jeho instancí.

Cookies

Při návštěvě stránek reenio či jeho instancí Vám můžeme na Váš počítač ukládat jeden či více souborů tzv. "cookie". Jedná se o textové soubory, které neovlivní negativně chod Vašeho počítače ve smyslu škodlivého obsahu, a které slouží především k identifikaci Vašeho prohlížeče. Používáme několik typů cookies viz text níže. V případě potřeby můžete tyto soubory odstranit přes nabídku Vašeho prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby Vás při jejich přijetí upozornil. Některé funkce stránek systému reenio však bez těchto souborů nemusejí fungovat správně, a to především, pokud je funkce „přijímat cookies“ vypnuta.

Interní soubory, protokoly, logy

Běh systému vyžaduje jistou zpětnou odezvu, a to především v souvislosti s plynulým chodem všech jeho funkčních částí a zajištění očekávané odezvy. Především z těchto důvodů se na příslušné servery, kde jsou umístěny instance systému reenio, zasílají některé informace, a to s proměnlivou frekvencí. Informace se týkají například Vašeho požadavku, IP adresy, typu prohlížeče, jazyka prohlížeče, typu platformy, využití aktivních prvků stránky, názvu domén, vstupních stránek, frekvenci dotazovaných stránek či pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, cookie souborů, apod. Jedná se o údaje, které nejsou nijak neobvyklé při běžné komunikaci uživatele a webové aplikace.

Cookies

Následující text popisuje cookie, které jsou využívány systémem reenio. Způsob a rozsah použití cookies je možné ovlivnit individuálním nastavením/souhlasem v rámci rozhraní jednotlivých částí systému.

Cookies sezení

Paměť Vašeho počítače dočasně ukládá cookie při aktivitě na webových stránkách. Cookie pro sezení umožňují zapamatovat podstatné informace o přihlášení, čímž se zefektivňuje například proces opětovného přihlášení na znovu navštívené stejné stránce. Tato cookie jsou mazána po odhlášení a pozbývají platnosti při ukončení sezení.

Trvalá nebo protokolová cookies

Trvalá nebo protokolová cookie ukládá informace lokálně ve Vašem počítači v podobě souboru, a to po určenou dobu. Díky nim si webové stránky mohou pamatovat nastavení vybraných stránek při opětovném navštívení, což vede k rychlejšímu a pohodlnějšímu využívání prohlížeče, úspoře času, popř. přenesených dat. Tato cookie mají nastavenu dobu platnosti a po uplynutí této doby dojde k jejich automatickému odstranění, když navštívíte webovou stránku, která ji vytvořila.

Cookies třetích stran

Tato cookie pocházejí z třetích stran, tedy od jiných poskytovatelů, než je provozovatel webové stránky. Cookie je využívána především v případech, kdy jsou na webových stránkách aktivovány služby, které shromažďování informací například pro reklamu, uživatelsky definované obsahy a webové statistiky.

Bližší informace o cookie je možné nalézt v individuálním nastavení jednotlivých webových prohlížečů. Zde uvádíme odkazy na nejvíce používané:

Využití cookies

Uložení osobních nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout například lokalizované prostředí do vybraného jazyka. Tyto soubory cookie Vám pomáhají personalizovat některá nastavení a zkvalitnit práci v systému.

Zabezpečení

Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Statistiky zaznamenání a měření návštěvnosti

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Ke sledování statistiky neukládáme žádné demografické ani identifikační údaje.

Reklamní systémy

Některé cookies jsou vkládány inzertními systémy, které umožňují efektivnější zobrazení reklamy a její personalizaci. Využíváme na některých stránkách reklamní systémy společností Google (AdWords), Facebook, Seznam (Sklik). Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu.

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

Při zpracování osobních údajů je rezervační systém reenio nástroj pro zpracování osobních údajů a z tohoto pohledu poskytuje určité funkcionality a vlastnosti pro nakládání s osobními údaji zákazníků. Tyto funkce umožňují lépe a snadněji naplnit požadavky nařízení GDPR (Nařízení (EU) 2016/679) z pohledu jednotlivých provozovatelů rezervačních stránek, kteří vystupují v roli správců.

Veškeré nezbytné formální informace o způsobu zpracování osobních údajů, a to včetně tzv. zpracovatelského dodatku, najdete v našich aktuálních obchodních podmínkách .

Další zpracovatelé, které využíváme

Rezervační systém reenio je provozován v modelu Software jako služba, což přináší také požadavky na využívání dalších navazujících služeb, a to především z pohledu zajištění provozní platformy. Dále systém využívá napojení na další externí systémy a služby. Ty mohou být využívány jak systémem samotným, tak v rámci jednotlivých rezervačních stránek subjektů, a to s ohledem na jejich vlastní konfiguraci. Níže uvedený seznam uvádí přehled dodavatelů služeb, které mohou vystupovat v roli Zpracovatele při provozu rezervačního systému reenio.

  • Microsoft s.r.o., IČ: 47123737, soulad s požadavky ochrany osobních údajů - Microsoft Azure
  • SmartSelling a.s., IČ: 29210372
  • Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681
  • GOPAY s. r. o., IČ: 26046768
  • ZooControl s.r.o., IČ: 05766656 jako nástupnická společnost společnosti TERMS a.s., IČ: 14499037
  • SendGrid, Inc., Twilio Inc., Amazon Web Services EMEA SARL a další, obecně známé, společnosti Facebook, Google, Seznam
  • Poskytovatelé platebních kanálů (GP webpay - Global Payments Europe, s.r.o., IČ: 27088936, ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, ThePay.cz, s.r.o, IČ: 28135261, SumUp - SumUp Payments Limited, ID(UK): 0783 6562) a navázané bankovní instituce