SumUp

Rezervační systém reenio umí komunikovat s platebním terminálem SumUp Air. Díky tomu můžete přijímat platby od svých zákazníků nejen on-line, ale také osobně. Zákazník tak může zaplatit kdykoliv platební kartou např. na recepci nebo dokonce až v momentě odbavení jeho rezervace pomocí QR kódu. Můžete bez problémů přijímat různé platební karty, Apple Pay i Google Pay, a to ve spolupráci s platebním terminálem a odbavovací aplikací reenio.

Pokud máte v systému reenio aktivní propojení s účtem SumUp, stačí aktivovat funkci SumUp v odbavovací aplikaci. Aplikace se automaticky propojí s aplikací SumUp a platebním terminálem SumUp Air a umožní přijímat platby ke konkrétním rezervacím. Díky tomu můžete nechat zákazníka zaplatit přímo při odbavení. Platbu terminálem můžete také vyvolat přímo z prostředí administrace systému reenio (k realizaci platby potřebujete mít v dosahu toto mobilní zařízení a samotný terminál).

Rezervační systém reenio poskytuje technickou integraci platebního systému SumUp. Pro využití platebního terminálu musíte mít uzavřen smluvních vztah mezi Vámi a poskytovatelem platebního kanálu. Systém reenio nezajišťuje zpracování plateb svým prostřednictvím a svým jménem! Používání platebního terminálu je v systému objemově zpoplatněno tzv. kredity, více najdete v administraci systému.

Po úspěšném provedení platby prostřednictvím aplikace a terminálu dojde k označení konkrétní rezervace jako uhrazené a zákazník může automaticky získat doklad s informací o platbě prostřednictvím e-mailu, který zadal při rezervaci. Celý platební proces se chová úplně stejně, jako v případě platby prostřednictvím on-line platební brány , tj. platbu je možné vrátit, zákazníkovi se automaticky zasílá PDF dokument s potvrzením o platbě, apod.

Nastavení propojení se službou SumUp

Ke správnému fungování přijímání plateb prostřednictvím platebního terminálu je v prvé řadě potřeba mít SumUp účet . V rámci tohoto účtu pak provádíte veškerou správu a nastavení týkající se přijatých plateb, vyúčtování, ověření identity, apod. Dále je důležité mít zakoupen a aktivován samotný platební terminál SumUp Air, který si můžete snadno pořídit prostřednictvím administrace svého SumUp účtu. Další informace o tom, jak se s terminálem a účtem SumUp pracuje najdete na stránce podpory.

Získejte terminál SumUp Air se slevou

Z pohledu rezervačního systému systému je dalším krokem propojení systému s Vašim SumUp účtem. To provedete v nastavení platebního terminálu, kde se stačí pouze přihlásit svými přihlašovacími údaji do svého SumUp účtu.

Nastavení - Platby, kredity a DPH - Platební terminál

Na této stránce můžete také samostatně aktivovat či deaktivovat používání SumUp plateb v rámci celého systému. Jakmile je účet propojen a zároveň jsou platby SumUp aktivovány, je možné hradit neuhrazené rezervace prostřednictvím SumUp systému.

Provádění plateb prostřednictvím terminálu

Pokud jsou platby pomocí SumUp systému aktivní, je možné prostřednictvím terminálu hradit neuhrazené rezervace, a to dvěmi způsoby. V obou případech je však nutné mít k dispozici mobilní telefon, na kterém je funkční (a přihlášená) naše aplikace pro odbavovaní rezervací a zároveň také aplikace SumUp (Apple App Store nebo Google Play) se spárovaným terminálem. Mobilní zařízení musí mít samozřejmě také přístup k internetu a v odbavovací aplikaci musí být povoleny platby pomocí SumUp.

Tento způsob platby vyžaduje mobilní zařízení s oběma funkčními a nastavenými aplikacemi (aplikace reenio pro odbavení, platební aplikace SumUp), přístup k internetu a spárovaný platební terminál SumUp Air. Jiný typ terminálu SumUp není možné pro tento způsob platby použít!

Platba z administrace

Pokud si v administraci zobrazíte detail jakékoliv rezervace, můžete vidět, zda je či není uhrazená. V případě, že uhrazená není, můžete přímo (s ohledem na oprávnění) provést nastavení rezervace jako uhrazené, aniž by došlo k systémové on-line platbě. Zároveň můžete tuto rezervaci uhradit zákaznikovými kredity. Další možnosti je spustit proces platby prostřednictvím terminálu SumUp.

Stačí v detailu rezervace kliknout na tlačítko "Uhradit pomocí SumUp". V tomto okamžiku je na mobilní zařízení (s odbavovací aplikací) zaslán datový požadavek, který umožní otevření platební aplikace. Následně můžete provést platbu dle instrukcí v aplikaci a na terminálu. Aplikace má automaticky k dispozici informace o zákazníkovi a je tak velmi snadné nechat zaslat potvrzení o platbě přímo z aplikace SumUp. Po úspěšném zpracování platby je rezervace označena jako uhrazená a záznam o platbě najdete v administraci v přehledu on-line plateb (platební metoda SUMUP).

Platba při odbavení kódu

Velmi podobně je možné přijímat platby od zákazníků v okamžiku jejich odbavení, např. na recepci nebo při vstupu na akci. Zákazník přijde na akci se svou vstupenkou (QR kódem), kdy je tento kód načten odbavovací aplikací a vyhodnocena jeho platnost. Obsluha okamžitě může vidět, že rezervace je sice platná, ale ještě nebyla uhrazena. V tom případě stačí přímo v detailu rezervace v mobilní aplikaci kliknout na tlačítko "Uhradit pomocí SumUp". Aplikace automaticky otevře platební aplikaci SumUp s přednastavenými údaji a dále již postupujete podle pokynů platební aplikace a terminálu. Po úspěšném zaplacení je rezervace označena jako uhrazená a následuje proces shodný s využitím on-line plateb.