Slevové kupóny

Poskytování slev zákazníkům je strategický krok skoro každého podnikatele - ten můžete využít také v našem systému. V praxi se jedná o poskytnutí slevy na základě vložení konkrétního kódu, který musí být v daný okamžik platný. Obecně pak sleva může mít procentuální hodnotu, nabývá konkrétní částky nebo dokonce může být nulová (v tom případě slouží kód jako identifikace pro zajištění přístupu k možnosti dokončit rezervaci). Dokonce se nemusí jednat o slevu, ale např. příplatek, a to v závislosti na nastavené hodnotě slevového kupónu. Sleva je v našem rezervačním systému uplatněna vždy na celou rezervaci (včetně položek s cenou z rezervačního formuláře) a bez ohledu na rezervovanou kapacitu apod.

Využití slevových kupónů je vhodné především při realizaci obchodních a marketingových nástrojů jako jsou slevové kupóny, dárkové poukazy, vouchery, aktivační kupóny, opakované vstupy, slevy pro členy klubu, předplatné, atd.

Skupiny slevových kupónů

Každý slevový kupón musí být součástí alespoň jedné skupiny slevových kupónů, takže v první řadě je nutné vytvořit skupinu, do které se vytvořené kupóny přiřazují. V nastavení konkrétního termínu se následně definuje, jaká skupina kupónů je pro daný termín použitelná. U termínu se tedy nenastavují konkrétní slevové kupóny, ale skupiny těchto kupónů. To přináší lepší přehlednost a snadnější správu kupónů na jednom místě. Zároveň jeden slevový kupón může být přiřazen do více skupin a tím být dostupný u různých termínů (termín může mít přiřazenu pouze jednu skupinu).

Ke každému termínu lze přiřadit maximálně jednu skupinu slevových kupónů. To znamená, že do jedné skupiny je nutné přiřadit ty slevové kupóny, které zákazník může na tento termín uplatnit. Příkladem může být požadavek, aby bylo možné na některé termíny uplatnit pouze dárkové poukazy a na jiné termíny také ještě slevu pro člena klubu. Řešením je tedy vytvoření dvou skupin slevových kódů, jedna skupina zahrnuje pouze dárkové poukazy a druhá skupina obsahuje dárkový poukaz a slevu pro člena klubu. Konkrétní nastavení je znázorněno na následujícím obrázku.

Jestliže chceme pro všechny rezervační termíny poskytnout slevové kupóny, není potřeba editovat a spravovat každý termín jednotlivě. Stačí, když v rozšířených nastaveních rezervační stránky nastavíte příslušnou skupinu slevových kupónů jako výchozí. Ta pak bude automaticky použita u všech termínů, které nemají definovánu vlastní skupinu slevových kupónů. Je zde možné také změnit název, který se používá pro označení slevového kupónu na rezervační stránce, např. Slevový kód, Poukaz, Promo kód, atd.

Každou skupinu slevových kupónů lze nastavit jako povinnou, což znamená, že rezervaci nebude možné vytvořit bez zadání některého z platných kódu, čímž je možné efektivně vyřešit autorizaci zákazníka (rezervaci může vytvořit pouze, pokud má platný kód; ten však může mít nulovou hodnotu slevy).

Slevové kupóny a kódy

Slevový kód je již konkrétní řetězec (kód) uplatnitelný při rezervaci a umožňující získání odpovídající "slevy". Tyto kódy jsou součástí specifikace každého slevového kupónu. Tyto kódy mohou být přidávány ručně, a to dle konkrétní potřeby (např. promo kódy šířené hromadně). Pokud tedy máte jednotlivé kódy, není problém je přidat prostřednictvím kopírování skrz schránku,a to dokonce v různém formátu. Můžete také využít generátor kódů, který automaticky vygeneruje řetězce složené ze znaků a číslic.

Zdroje - Slevové kupóny

Nastavení slevového kupónu umožňuje také určit dobu platnosti a zároveň počet použití jednoho kódu - kolikrát může být sleva pomocí jednoho konkrétního kódu uplatněna. Výše slevy se po vytvoření slevového kupónu již nemění a kód není možné rozdělovat mezi více rezervací (nelze tedy například dárkový poukaz na 200 Kč uplatnit na 2 rezervace samostatně, i když rezervace stojí jen 100 Kč). Pokud by se jednalo o jednorázové použití slevového kódu a zákazník by jej uplatnil na rezervaci s nižší cenou než je cena samotného slevového kupónu, pak jeho rezervace bude zdarma. Zákazník není o zbytkové výši slevy informován, proto je vhodné zvážit omezení minimální ceny rezervace pro uplatnění slevového kupónu. V případě, že vyžadujete postupné odečítání hodnoty z "dárkového poukazu", je vhodnějším řešením využití zákaznického kreditu, který můžete připsat na registrovaný účet zákazníka.

Při stornování rezervace, u které byl uplatněný slevový kód, se tento slevový kód znovu uvolní (sníží se počet jeho využití) a je dále standardně použitelný dle nastavených parametrů.

Na stránce pro editaci slevového kupónu je možné, kromě změny různých hodnot, získat také přehled o počtu použití jednotlivých kupónů. Konkrétní detaily zákazníků, kteří slevový kód uplatnili, zde dohledat nelze, to je potřeba řešit na úrovni jednotlivých rezervací.

Nákup slevových kódů zákazníkem

Slevový kupón, dárkový poukaz a další označení pro stejnou věc je velmi efektivní obchodní nástroj. Základní využití tohoto nástroje v rezervačním systému je umožnění získání odpovídající slevy při rezervaci či zajištění možnosti rezervace (v případě vyžadování zadání slevového kódu při rezervaci). V praxi to znamená, že jednotlivé slevové kódy musíte v administraci vytvořit ručně (příp. převzít z jiného systému, např. Slevomatu) a následně je různými způsoby dostat k zákazníkům, kteří si pak vytvoří konkrétní rezervaci.

Zdroje - Slevové kupóny - Nabídka kódů k zakoupení

Rezervační systém reenio nabízí možnost automatizace tohoto procesu, a to pomocí přímého prodeje slevových kódů zákazníkům v kombinaci s využitím platební brány. Princip prodeje je velmi jednoduchý:

  1. Vytvoříte si standardně slevové kupóny včetně nastavení všech parametrů (platnost, výše slevy, atd.) a přiřazení do skupiny slevových kupónů. Nebudete však vytvářet konkrétní slevové kódy.
  2. Přiřadíte odpovídající skupinu ke všem termínům, u kterých chcete umožnit zvýhodnění s využitím těchto slevových kupónů.
  3. Vytvoříte si nabídku kódů, kdy pro konkrétní slevový kupón zadáte další doplňující informace o nabídce, kterou zákazník zakoupením slevového kupónu získá a především pak cenu, kterou musí zákazník zaplatit prostřednictvím platební brány. Do popisu uveďte především to, na jaké termíny resp. služby je možné slevový kupón uplatnit a za jakých podmínek.
  4. Zákazník si na Vaši webové stránce může zobrazit nabídku dostupných slevových kupónů k zakoupení a může si jej přímo zakoupit. Systém po zaplacení automaticky vygeneruje jedinečný slevový kód v rámci daného slevového kupónu a zařadí jej do seznamu kódů, které je možné uplatnit. Zákazník tento kód uvidí ve svém účtu (pokud je registrovaný a přihlášený) a zároveň jej dostane také prostřednictvím e-mailu.
  5. Zákazník provede konkrétní rezervaci a uplatní slevový kód, který si zakoupil. Tím získá odpovídající slevu.

Přímý prodej slevových kupónů je ideální především v případech, kdy chcete, aby si zákazník zakoupil Vaše služby, ale ještě přesně neví, na kdy chce provést rezervaci. Můžete tak i vhodně kombinovat rozdělení ceny za kupón a za samotnou rezervaci, a to až tak, že při rezervaci nemusí už zákazník nic doplácet (slevový kód má hodnotu 100% slevy).

Slevové kódy zadané ručně v rámci konkrétního slevového kupónu je možné kombinovat s nabídkou slevových kódů k přímému prodeji. V přehledu uplatněných kódů je pak vidět speciální ikonka u těch kódů, které byly zakoupený přímo v systému.

Nabídka nákupu slevových kupónů pro zákazníky (na rezervační stránce) je viditelná pouze v případě, že jsou aktivovány on-line platby prostřednictvím některé z platebních bran!

Permanentky na počet vstupů

Prostřednictvím slevových kupónů je možné realizovat také permanentky s konkrétním počtem vstupů, které budou odpovídat počtu použití. Pokud budete nabízet permanentky s různým počtem vstupů, pak stačí vytvořit odpovídající slevový kupón s daným počtem použití. Jednotlivé kódy pak budou určeny pro konkrétní zákazníky a budou používány výhradně jimi. Slevový kupón musí být zároveň nastaven jako vyžadovaný. Tímto zajistíte, že na daný termín se nepřihlásí nikdo, kdo nemá platný kód s dostatečným počtem volných použití - rezervují se pouze ti, kteří mají platnou permanentku. Tento princip můžete nakombinovat i se slevou 100% a kód nevyžadovat povinně, tím pádem umožníte reálné čerpání rezervace s odečítáním účasti a nevyžadováním platby pro rezervaci.

Jelikož je slevový kupón uplatněn na celou rezervaci, je důležité omezit v nastavení termínu maximální kapacitu pro jednu rezervaci na hodnotu jedna. V případě, že by toto omezení nebylo nastaveno správně, bylo by možné na jeden vstup (slevový kód) přihlásit více osob najednou dle dostupné kapacity.

Pokud nastavení pro provoz permanentek zkombinujete s přímým prodejem slevových kódů, můžete tak získat plnohodnotný automatizovaný nástroj pro zefektivnění Vašeho podnikání.